Parkeermaatregelen

Tegengaan van parkeerdruk en de parkeeroverlast

Naar het overzicht
Parkeermaatregelen
Als er veel meldingen van bewoners over parkeeroverlast in hun wijk binnen komen start de gemeente een parkeerproject op. Binnen een project zoekt de gemeente samen met bewoners en bewonersorganisaties naar oplossingen voor de parkeeroverlast. Betaald parkeren wordt alleen ingevoerd in wijken waar de meeste bewoners vóór invoering van betaald parkeren zijn.

Oosterparkwijk

Na overleg met bewoners en de bewonersorganisatie en inspraak heeft de gemeente besloten betaald parkeren in te voeren in de Bloemenbuurt en Slachthuisstraat en omgeving.

Na overleg met bewoners en bewonersorganisatie is het volgende besloten:

  • Invoeren van betaald parkeren maakt de gemeente mogelijk voor de gehele Oosterparkwijk;
  • Daadwerkelijke invoering van betaald parkeren is afhankelijk van het draagvlak per buurt. In overleg met de bewonersorganisatie Oosterpark bepaalt de gemeente het draagvlak.
  • De gemeente voert betaald parkeren in in de Slachthuisstraat en omgeving en de Bloemenbuurt-Zuid. Uit de in 2015 gehouden peiling onder bewoners blijkt dat in deze buurten voldoende draagvlak is voor deze maatregel.

Meer informatie vindt u hier.

Korrewegwijk

Na overleg met bewoners en de bewonersorganisatie en inspraak wil de gemeente betaald parkeren invoeren in de Professorenbuurt-Oost.
De meeste overlast wordt ervaren in de avond- en nachturen. Daarom is gekozen voor betaald parkeren tussen tussen 16:00 uur tot 22:00 uur. De gemeente ondersteunt daarnaast het bewonersinitiatief om in de wijk autodelen te bevorderen.

Meer informatie vindt u hier.

Reacties

Nog geen reacties

Laat een reactie achter
  • Wordt niet openbaar gemaakt