Meer

In en rond de Oosterhamrikzone gebeurt meer dan alleen de vijf bereikbaarheidsprojecten

Meer

In het gebied onderneemt de gemeente uiteenlopende activiteiten en maatregelen zodat het ook in de toekomst prettig is om in de Oosterhamrikzone te wonen en te werken. 

Oude bedrijvigheid  maakt stap voor stap plaats voor een gemengde woonbuurt. Aan weerszijden van het Oosterhamrikkanaal wordt druk gesaneerd, gesloopt, gebouwd en worden nieuwe bewoners in dit deel van de stad verwelkomd. Op loop- en fietsafstand van de voorzieningen, gelegen langs het water van het Oosterhamrik- en Van Starkenborgkanaal ontstaat een aantrekkelijk woon- en leefomgeving, tussen de bestaande wijken.