Meedoen en meepraten

Bewoners en ondernemers praten mee over de plannen

Meedoen en meepraten

Een nieuwe auto-, bus- en fietsverbinding in de Oosterhamrikzone verbetert de bereikbaarheid van het oostelijke deel van de stad. Het biedt ook de kans om de Korreweg fietsvriendelijk in te richten vanwege een sterke afname van het aantal auto’s. Toch kunnen maatregelen die goed zijn voor de stad en voor de regio, grote gevolgen hebben voor de direct omwonenden. Tienduizend auto’s of een doorgaande busverbinding door de straat is nogal een verandering. Dat realiseren we ons maar al te goed. We proberen de effecten zoveel mogelijk te beperken en onderzoeken op welke manier we de verbinding kunnen aanleggen zodat de omgeving er zo weinig mogelijk hinder van ondervindt. 

Tegelijkertijd reikt onze ambitie verder. We willen de aanleg van de nieuwe verbinding benutten om het hele gebied een impuls te geven en het woon- en leefklimaat te verbeteren. Hoe precies? Dat hebben we in gesprek met de bewoners(organisaties) en ondernemers in het gebied onderzocht. Specialisten van ingenieursbureau Sweco en van landschapsarchitectenbureau Lola hebben ons daarbij geholpen. Daarnaast organiseren we inloopbijeenkomsten en hebben we een informatiecentrum in de wijk.

Ook reageren? Dat kan onderaan deze pagina of neem contact met ons op. 

Hoe hebben we de omgeving betrokken bij de verdere uitwerking van de plannen?

Informatiebijeenkomsten

 

 • Dinsdag 11 en donderdag 13 juli 2017 (200 bezoekers)
 • Donderdag 23 november 2017 (245 bezoekers)
 • Maandag 12 maart 2018 (81 bezoekers)

 

Auto-, bus- en fietsverbinding (Oosterhamriktracé) Drie ontwerpsessies met individuele bewoners. Hiervoor hadden zich ongeveer 30 personen aangemeld.
Fietsvriendelijke Korreweg Drie ontwerpsessies met individuele bewoners. Hiervoor hadden zich ongeveer 10 personen aangemeld.
Ontwerp oeververbinding Onderdeel van de inloopbijeenkomst op 23 november 2017.
Verkeersplan Werksessie met bewoners- en belangenorganisaties.
Informatiecentrum Open op woensdag en op afspraak op donderdagavond.

 

Overleg bewonersorganisaties

Vertegenwoordigers van de bewonersorganisaties praten met de gemeente over de voortgang van het project, de wensen van de omgeving, net als over zorgen, onderzoeksresultaten, planning en andere zaken met betrekking tot het project. 

Aan dit overleg nemen de bewonersorganisaties Professorenbuurt-Oost, Korrewegwijk (WOK), buurtcommissie Woonschepen Oosterhamrikkanaal en (tot mei 2018) Oosterparkwijk deel. Het overleg wordt geleid door Emme Groot (oud-burgemeester van de gemeente Appingedam en gemeente Delfzijl).

De verslagen van de bijeenkomsten vindt u in de bibliotheek.

Klankbordgroep Gerrit Krolbrug

Voor de ontwikkelingen rond de Gerrit Krolbrug heeft de provincie Groningen een klankbordgroep opgericht. De verslagen van de bijeenkomsten vindt u in de bibliotheek.

Reacties

 1. danny

  21:18 21 mrt 2018

  Mij was hetzelfde als K.Orreweg opgevallen; in de folder die ik heb gekregen staat dat tussen het Bernoulliplein en het Floresplein de parkeerplaatsen verdwijnen. Echter, op de kaart zie ik dat er parkeerplaatsen aan de zuidzijde van het Bernoulliplein verdwijnen. Als bewoner aan de Korreweg en tevens autobezitter heb ik niks tegen een fietsvriendelijke Korreweg, sterker nog ik juich deze toe. Wat ik niet begrijp is dat er schaarse parkeerplekken verdwijnen voor de directe bewoners langs de Korreweg. Kunt u ons de reden vertellen waarom hiervoor is gekozen?

  1. Elise (communicatieadviseur)

   14:43 27 mrt 2018

   Hoi Danny, het antwoord op je vraag. Een van de uitgangspunten in het ontwerp voor de fietsvriendelijke Korreweg is de straat weer teruggeven aan de bewoners. Dat doen we het liefste zo goed als het kan. Ons streven is om de Korreweg in te richten als een woonstraat die ook als woonstraat wordt beleefd.

   Een van de kwaliteiten van de Korreweg is het groen. Het Bernoulliplein, het Floresplein, het Molukkenplantsoen en het Hamburgerplantsoen worden gewaardeerd en dragen bij aan de beleving van een woonstraat. Door de rij geparkeerde auto’s langs de rijbaan te verwijderen, maken we de groene gebieden breder. Die vallen straks beter op en zorgen er voor dat de Korreweg er mooier uit komt te zien. Als de nieuwe autoverbinding wordt aangelegd in de Oosterhamrikzone, neemt het verkeer in de Korreweg af. Ook dat draagt bij aan de beleving van een woonstraat.

   Tijdens de ontwerpsessies met bewoners gaven zij aan het groen langs de Korreweg erg te waarderen. Daarom hebben we daaraan extra aandacht gegeven in dit plan. Het groen langs en aan de Korreweg werken op zichzelf goed, maar door ze aan elkaar te koppelen wordt de beleving nog groter.

   1. danny van leeuwen

    10:44 6 apr 2018

    Is er onderzoek naar de parkeer behoefte gedaan? Er verdwijnen namelijk behoorlijk wat parkeerplekken op juist een plek die, zoals u boven ook beschrijft, al behoorlijk "groen"' is, zeker als je het vergelijkt met de rest van de Korreweg.

    1. Elise (communicatieadviseur)

     11:08 6 apr 2018

     Hoi Danny, de gemeenteraad neemt voor de zomer een besluit over de voorkeursvariant van de Korreweg. Wanneer het besluit genomen is en we zeker weten welke inrichting het gaat worden, gaan we het plan verder uitwerken. Dan onderzoeken we ook de parkeerbehoefte en bekijken we hoe hiermee het beste kunnen omgaan.

   2. danny

    10:55 6 apr 2018

    Zoals u al heeft aangegeven is de folder, die wij ook als bewoners rond het Bernouilliplein hebben gekregen, onjuist en gaan omwonenden van het Bernouilliplein er er foutief van uit dat de parkeerplaatsen aan de zijde van het plein blijven bestaan. Wanneer informeert u de bewoners dat het dus de bedoeling is dat de parkeerplaatsen verdwijnen?

 2. K. Orreweg

  12:37 14 mrt 2018

  Beste Projectmanagers,
  In de eind februari toegezonden folder staat op pagina 3 dat "Aan beide kanten van de Korreweg komen de parkeerplaatsen terug, behalve tussen het Bernouilliplein en het Floresplein en tussen het Molukkenplantsoen en de Hamburgervijver". Dit zou betekenen dat een groot deel van de Korreweg geen parkeerplaatsen meer heeft. Een goede zaak lijkt me. Toch zie ik tot mijn verbazing dat dit op deze website in de uitleg niet het geval is. Geen bewoner aan de Korreweg heeft hierover een rectificatie ontvangen, dit lijkt mij een behoorlijke omissie en foutieve voorlichting.
  Daarnaast valt sterk op aan het concept-idee dat er uitgegaan wordt van 'oud denken' d.w.z. de huidige situatie op de Korreweg en niet in 'toekomst denken'. De mobiliteit is de afgelopen paar jaar erg in stroomversnelling geraakt en het aantal snelle gebruikers van fietspaden, te denken aan e-bikes, scooters, en in de toekomst pedelecs neemt gigantisch toe. De reguliere, minder snelle gebruikers, zoals schoolgaande kinderen, studenten, ouderen op reguliere fietsen komen daardoor in het gedrang. De oplossing fietsstraat is voor een gebied als Haren (dat als voorbeeld wordt gebruikt) zeer werkbaar, maar de Korreweg is een transport-straat waar men van A (Beijum en omgeving) naar B (binnenstad) gaat en snelle en soepele doorstroming voor alle gebruikers gewenst is. Indien de snelle, en minder snelle gebruikers niet gescheiden worden, gaat het recht van de sterkste gelden. Ook voor de bussen ontstaan onhoudbare situatie die de doorstroming juist belemmeren. Er is gedacht van de huidige situatie en te weinig meegenomen dat de mobiliteit van minder traditionele vervoersmiddelen groeit.
  Daarnaast is er maar minimaal aangegeven hoe de verdere herinrichting van de straat meegenomen wordt. Nu al is het onmogelijk om in de snelle doorstroming vanaf de fietspaden bijvoorbeeld de brievenbus (begin Korreweg bij politiebureau) of pinautomaat (halverwege Korreweg bij rotonde) te bereiken zonder óf vol in de remmen te staan, óf zoals velen doen hele stukken over de stoep te fietsen en daarmee de gebruikers van de stoep ernstig te hinderen. De bereikbaarheid van deze voorbeeldpunten zijn niet duidelijk.
  Met vriendelijke groet.

  1. Elise (communicatieadviseur)

   14:37 14 mrt 2018

   Dag, bedankt voor de reactie. In de folder staat inderdaad een fout. Er had moeten staan dat bij het Bernoulliplein aan de zuidzijde, bij het Floresplein aan de noordzijde en tussen het Molukkenplantsoen en de Hamburgervijver geen parkeerplaatsen terugkomen in de huidige plannen. Binnenkort publiceren we een aangepaste folder op de website.

   Als de nieuwe autoverbinding er komt, neemt het aantal auto’s op de Korreweg flink af. Daardoor ontstaat op de Korreweg alle ruimte voor alle fietsers, dus ook voor fietsers die harder rijden. De fietsstraat wordt straks zeven meter breed. Elke weghelft wordt drie meter breed en in het midden komt een berm van één meter breed waar fietsers ook over kunnen rijden. Op die manier ontstaat ruimte voor verschillende soorten fietsers en kunnen zij juist beter over de Korreweg fietsen dan via de huidige smalle fietspaden. Voor het auto’s en bussen geldt dat zij zich moeten aanpassen aan de fietsers.

   U maakt een goed punt over de bereikbaarheid van voorzieningen als de brievenbus en de pinautomaat. Het is dan ook goed om te weten dat het college van B&W een besluit heeft genomen voor een voorkeursvariant voor de fietsvriendelijke Korreweg. Met dit besluit zijn we er nog niet. De variant Fietsstraat wordt straks, in de volgende fase van het project, verder uitgewerkt. In de huidige plannen zit een heg tussen de fietsstraat en de stoep. In die heg komen op bepaalde plekken openingen zodat mensen hun huizen en de voorzieningen die u noemt kunnen bereiken. De precieze plekken van deze doorgangen hebben we nog niet aangewezen en doen we pas in de volgende fase van het project. Dat duurt ongeveer één tot twee jaar. Pas daarna neemt de gemeenteraad het definitieve besluit.

   1. Danny

    21:13 19 mrt 2018

    Mij was hetzelfde als K.Orreweg opgevallen; in de folder die ik heb gekregen staat dat tussen het Bernoulliplein en het Floresplein de parkeerplaatsen verdwijnen. Echter, op de kaart zie ik dat er parkeerplaatsen aan de zuidzijde van het Bernoulliplein verdwijnen. Als bewoner aan de Korreweg en tevens autobezitter heb ik niks tegen een fietsvriendelijke Korreweg, sterker nog ik juich deze toe. Wat ik niet begrijp is dat er schaarse parkeerplekken verdwijnen voor de directe bewoners langs de Korreweg. Kunt u ons de reden vertellen waarom hiervoor is gekozen?

    1. Elise (communicatieadviseur)

     13:50 26 mrt 2018

     Hoi Danny, bedankt voor je reactie! Ik leg de vraag die je stelt voor aan onze verkeerskundige. Het antwoord laat al even op zich wachten, maar we zijn er mee bezig. Het komt zo snel mogelijk!

    2. Elise (communicatieadviseur)

     14:44 27 mrt 2018

     Danny, hierboven lees je de reactie op de vraag waarom de parkeerplekken langs de Korreweg komen te vervallen.

 3. Thea Kremer

  13:16 5 mrt 2018

  De voorkeur van de gemeente gaat uit naar de variant Splitsing. Onbegrijpelijk! Er is een busbaan met volop ruimte én er is een brug. De mond vol over duurzaamheid maar de bestaande mogelijkheden benutten en optimaliseren lijkt niet op te komen in de hoofden van de verantwoordelijken.

  VOORKEURSVARIANTEN schreeuwt het informatieblad met grote letters. Hoezo varianten, het gaat maar over één variant, namelijk Splitsing. Zeker, het ziet er prachtig uit op papier in hetzelfde informatieblad, deze ene variant: mooie grote bomen, ouders kuieren gezellig met hun kinderen, sympathieke fietsers met rugzakjes, een en al knussigheid. Nou daar komen ze wel achter, die fietsers, die ouders, die kinderen, die bewoners, die leveranciers. Het wordt een krankzinnige situatie in de E. Thom. a Thuessinklaan en de Vinkenstraat, zowel wat verkeershinder, geluidshinder, luchtkwaliteit, veiligheid en natuurlijk woonplezier betreft. Maar liefst zevenhonderd bussen, de auto's en taxi's denderen dag in dag uit door deze smalle en druk bewoonde straten.

  Daarnaast wordt parkeren een groot probleem, zowel voor de bewoners als voor hun bezoekers, klusbedrijven, pakjesbezorgers en leveranciers. En dan heb ik het nog niet eens over het fietsen in deze twee straten. Fietsers in beide richtingen moeten een hele smalle strook weg delen met de auto's. Een zeer onveilige situatie, vooral voor kinderen. Ik zie het voor me als diezelfde kinderen ook nog eens de busbaan moeten oversteken. Je mag hopen dat ze het overleven. Heb je een doodswens? Kom in de E. Thom. a Thuessinklaan wonen.

  Het mag inmiddels duidelijk zijn dat van de geëtaleerde knussigheid in het informatieblad geen enkele sprake is. Maar we zijn er nog niet.
  Dit bijvoorbeeld: Ik denk nogal eens een aardbeving te voelen. 'Gelukkig' hoor ik dan al snel dat het 'maar' een vrachtwagen is. Als er straks zevenhonderd bussen per dag door de straat rijden, zit ik onafgebroken op mijn stoel te trillen als ik tenminste niet aan het zuurstof lig vanwege de luchtvervuiling.
  En dit: Die prachtige opknapbeurt waar het oh zo positieve informatieblad over rept, want nadelen vergeten ze even te vermelden, daar hebben de bewoners van de E. Thom. a Thuessinklaan en de Vinkenstraat helemaal niets aan. Het opknappen gebeurt juist daar waar de overlast van de variant Splitsing gering is.

  Tot slot ...hoe staat het met de vertegenwoordiging van de bewoners in beide genoemde straten? De vele studenten in de E. Thom. a Thuessinklaan bijvoorbeeld zal het een rotzorg zijn wat er in hun straat gebeurt. Zij verdwijnen over een paar jaar weer, hebben geen binding met de buurt en zullen niet veel van zich hebben laten horen. Dit ten nadele van de permanente bewoners.

  Ik snap dat er wat moet gebeuren om de knelpunten in het verkeer op te lossen, maar de voorkeursvariant Splitsing creëert niet één maar meerdere nieuwe knelpunten. Ik had de gemeente Groningen graag verstandiger gezien en ik hoop zeer dat er nog eens goed en vooral gedegen naar de alle gevolgen van de voorkeursvariant Splitsing wordt gekeken.

  1. Niels (communicatiemanager)

   09:13 6 mrt 2018

   Dag Thea,
   Dank voor jouw reactie en het delen van jouw zorgen. Ik zal op een aantal opmerkingen reageren.

   De titel ‘Voorkeursvarianten’ slaat op de voorkeursvariant voor de nieuwe auto-, bus- en fietsverbinding, de voorkeursvariant voor de fietsvriendelijke Korreweg en de voorkeursvariant voor de nieuwe brug over het Van Starkenborghkanaal. Het gaat dus om voorkeursvarianten voor drie projectonderdelen. Vandaar het meervoud.

   Niet alleen tijdens de ontwerpsessies in het najaar van 2017 konden omwonenden meepraten over de uitwerking van de plannen. Ook tijdens de inloopbijeenkomsten in juli en november hebben omwonenden gereageerd op de plannen (in totaal 120 schriftelijke reacties). En ook studenten uit de E. Thomassen à Thuessinklaan hebben hun weg naar het informatiecentrum weten te vinden. Onder andere met huis-aan-huis-brieven en folders, de website, ontwerpsessies, Facebook-campagnes en inloopbijeenkomsten hebben we geprobeerd zo veel mogelijk mensen te informeren over de plannen en hen in de gelegenheid te stellen om te reageren. Maar wie niet wil of om een andere reden niet reageert is, is lastig over te halen.

   Over het aantal bussen. Tussen Kardinge en UMCG noord rijden de lijnen 3 en 4 en de lijnen 61, 65 en 163 (tot/vanaf Zaagmuldersweg). Op een werkdag rijden er ongeveer 400 op het gedeelte tussen het Wouter van Doeverenplein en Zaagmuldersweg en ongeveer 550 op het gedeelte tussen de Zaagmuldersweg en Kardinge.

   De aanleg van een nieuwe auto-, bus- en fietsverbinding heeft flinke gevolgen voor de direct omwonenden. Er zijn reële zorgen over geluid, luchtkwaliteit, veiligheid, parkeren en woonplezier. Dat steken wij ook niet onder stoelen of banken. We proberen de gevolgen zoveel mogelijk te beperken, bijvoorbeeld door lage geluidschermen te plaatsen en stil asfalt te gebruiken. In de volgende fase van het project gaan we hierover met de omgeving verder in gesprek. Belangrijke voorwaarden voor het vervolg van het project zijn het zorgen voor een zo verkeersveilig mogelijk ontwerp van de busbaan, een nieuwe inrichting van het Wielewaalplein, geluidsmaatregelen, voldoen aan de toekomstige parkeerbehoefte en het verbinden van de wijken.

   Wij verwachten dat de gemeenteraad, na de afronding van de inspraakperiode, voor de zomer een besluit kan nemen voorkeursvarianten. Als de raad instemt, start de vervolgfase waarin we de voorkeursvarianten verder uitwerken. Dat duurt naar verwachting ongeveer één tot twee jaar. Pas daarna neemt de gemeenteraad een definitief besluit over de aanleg van de nieuwe auto-, bus- en fietsverbinding en de fietsvriendelijke Korreweg.

   En dan tot slot. Vanavond houdt de gemeenteraad vanaf 20:00 uur in het informatiecentrum (Oosterhamrikkade 119) een hoorzitting. Ook is er op maandag 12 maart van 16:00 - 21:00 uur een inloopbijeenkomst over de plannen. Ik hoop u op deze bijeenkomsten te mogen begroeten.

 4. Theo Witte

  08:26 5 mrt 2018

  Het huidige voorstel - splitsing - gaat zorgen voor een onleefbare en verkeersonveilige buurt. De problemen die aan de Korreweg worden opgelost, worden niet alleen verplaatst naar het Oosterhamriktracé, ze zullen daar nog eens vele malen worden vergroot. Dat kan iedereen zien aankomen.

  De informatiefolder met groene en gezellige straatimpressies geven een veel te mooie voorstelling van de situatie die zal ontstaan. Eerlijk gezegd vind ik die misleidend omdat de nadelen niet worden benoemd. Daarom maak ik van deze gelegenheid gebruik om enkele problemen te delen met de gemeente.

  Er is een drukke busbaan (800 per dag, heb ik eens opgevangen) gepland door de dichtbevolkte Thomassen à Thuessinklaan en de Vinkenstraat. Twee straten die aan weerszijden druk worden bewoond. Twee straten die leiden naar het drukbezochte winkelcentrum van het Wielewaalplein. Twee straten waar de huizen nu al staan te trillen als er een vrachtwagen doorheen rijdt. En dan hebben we het nog niet gehad over de geluidsoverlast en het vrijkomende fijnstof. Twee straten die wat het fietsverkeer betreft steeds drukker worden en als alle (woning)bouwplannen in de Oosterpark zijn gerealiseerd nog veel drukker zullen gaan worden.
  Twee straten waarin de noordzijde al zijn parkeerplaatsen kwijtraakt. Twee straten waarin dezelfde noordzijde met geen enkele auto meer bereikbaar is. Twee straten waarin de noordzijde eerst de busbaan (50KM) moet oversteken om het fietspad te kunnen bereiken. Twee straten waarin het autoverkeer en fietsverkeer geblokkeerd zullen gaan worden zodra de postbode ergens een pakje moet afleveren. Let wel om een pakje aan de noordzijde te kunnen bezorgen moet hij dus te voet de busbaan oversteken. En dan heb ik het nog niet gehad over andere bezorgers, verhuisauto's of auto's van bedrijven die ergens een klus moeten doen. We hebben het in deze straten over enkele honderden adressen!!\

  Kortom, het woonplezier en de verkeersveiligheid van deze buurt komt door dit plan ernstig in gevaar, dat geldt overigens ook voor de luchtkwaliteit. Ter compensatie ziet de gemeente 'kansen' voor een opknapbeurt van de buurt en denkt daarbij aan ruimte voor groen en wandelpaden .... Toe even, waar ziet de gemeente ons voor aan?

  Het alternatief 'bundeling' heeft men afgewezen in verband met de overlast voor de bewoners aan de Oosterhamrikkade NZ. Kennelijk is er met hen gesproken en heeft men geluisterd. Met de bewoners van de Thuessinklaan en Vinkenstraat heeft zo'n gesprek voor zover ik weet nog niet plaatsgevonden.

 5. K.Jonkman (vz WOU)

  16:18 6 feb 2018

  Waarom is de Wijkraad WOU ( OH-Brug en Ulgersmaborg) nooit benaderd om deel te nemen aan het informatietraject en de besluitvorming over het Oosterhamriktracé?
  Bij toeval heb ik vernomen, dat de besluitvorming al in ver gevorderd stadium is.
  Het Oosterhamriktracé loopt namelijk ook dwars door en langs onze wijken Oosterhoogebrug en Ulgersmaborg.

  1. Niels (communicatiemanager)

   10:39 7 feb 2018

   Dag Klaas,
   Dank voor het signaal dat WOU betrokken wil worden bij de planvorming. In de afgelopen periode zijn we vooral bezig geweest met de uitwerking van de verschillende varianten voor het Oosterhamriktracé en de fietsvriendelijke Korreweg. Dat hebben we gedaan met de direct betrokken bewoners, ondernemers en de vier bewonersorganisaties in het gebied (Professorenbuurt Oost, Oosterparkwijk, woonschepen Oosterhamrikkanaal en WOK). Deze uitwerking 'raakt' de bewoners in Oosterhogebrug en Ulgersmaborg in principe niet. Dat geldt mogelijk wel voor de keuze van de plek van de nieuwe busbaan. Komt die bijvoorbeeld in het verlengde van de Vinkenstraat, dan is er aan de noordoost-kant een nieuwe aansluiting op de Oosterhamrikbaan nodig. Die aansluiting hebben we nog niet uitgewerkt. Goed als WOU daar bij betrokken is.

   Dat kan bijvoorbeeld in de klankbordgroep waaraan onder andere VNBO, bewonersorganisaties Beijum, De Hunze/Van Starkenborgh, Binnenstad-oost, Fietsersbond en UMCG deelnemen.Via deze weg alvast de uitnodiging aan WOU om deel te nemen aan deze klankbordgroep.

   Volgende week donderdag hebben we een afspraak in het informatiecentrum van Aanpak Oosterhamrikzone staan. Laten we dan de belangen van WOU bespreken en nagaan hoe we die in de plannen kunnen borgen. Tot de 15e!

   1. Klaas

    12:16 21 feb 2018

    Op 8 januari 2018 had ik al een gesprek aangevraagd. Het gesprek kon pas op 15 februari plaats vinden. Daarna is het gesprek nog eens afzegd en weer uitgesteld tot 8 maart. En dan moet ik notabene hier lezen:
    Ik citeer: Deze uitwerking 'raakt' de bewoners in Oosterhogebrug en Ulgersmaborg in principe niet.
    Hoe kunnen we dit nu als bewoners beoordelen , als we niet zijn geïnformeerd en betrokken in het proces.

    1. Niels (communicatiemanager)

     14:13 21 feb 2018

     Dag Klaas, het is inderdaad jammer dat het nog niet is gelukt een afspraak te maken. Laten we proberen dat op korte termijn te doen zodat we elkaar kunnen bijpraten.

 6. Peter

  11:47 24 nov 2017

  Dag Niels,

  Allereerst tussen de ontevreden reacties door: mooie plannen! Er zijn altijd keuzes te maken waar niet iedereen voorstander van is, maar die keuzes bestaan ook niet. Over het algemeen denk ik dat de buurt hiermee opknapt en veruit de meeste mensen hiervan profiteren. Hulde.

  Ik zag dat er net een bijeenkomst is geweest rondom deze ontwikkelingen. Ik was nieuwsgierig of er nog meer bijeenkomsten gepland staan? In de informatie hierboven staat alleen 'juli 2017', 'najaar' en 'november 2017' genoemd, maar geen concrete data voor de komende tijd. Dit zou misschien bijgewerkt kunnen worden =) Ik ben benieuwd!

  Groeten,

  Peter

  1. Niels (communicatiemanager)

   12:08 24 nov 2017

   Dag Peter,
   Dank voor de reactie! Fijn te lezen dat de plannen aanspreken.

   We hadden gisteravond inderdaad een grote inloopbijeenkomst in het informatiecentrum. Die datum heb ik in de tabel bijgewerkt, maar dat is natuurlijk wel een beetje mosterd na de maaltijd. Nadat het college van B&W een voorkeursvariant heeft vastgesteld, start een formele inspraakperiode. Ik verwacht dat we daarom begin volgend jaar weer een inloopbijeenkomst organiseren. Hiervoor is nog geen specifieke datum bekend.
   Je bent op woensdagen en donderdagen (tweewekelijks koopavond) ook van harte welkom in het informatiecentrum waar we je graag bijpraten!

  2. Harry

   22:02 24 nov 2017

   Dag Peter,
   Het klopt wat je zegt. Er is nooit een keuze geweest.

   Fijn dat jij de posieve kant ziet. Ik hoop dat er veel meer wijkbewoners zijn die voordelen zien. Dan zal mij minder negatief maken.

 7. A Klinkhamer

  17:18 19 nov 2017

  Wat een goed en toekomstgerichte oplossing voor het UMCG probleem hebben de heren van OV platform bedacht!! Waarom wordt daar niet eens naar gekeken ? Een plan gericht op het verbeteren van de luchtkwaliteit en de leefomgeving van de bewoners en niet het verbeteren van de portemonnee inhoud van aangetrokken bedrijven uit de randstad, die geen idee hebben van wat er zich hier speelt!
  Dat er een besluit is genomen in 2016, waarbij er duidelijk niet is geluisterd naar de bewoners, om maar een "snelweg" met nog meer vervuilende en overlast bezorgende auto's de stad binnen te laten, wil nog niet zeggen dat dit de beste oplossing is en dat er geen ruimte voor verandering is.
  Ik woon al 14 jaar in het Oosterhamriktrace en vele plannen zijn de revue al gepasseerd. en nooit uitgevoerd. Geen van allen ter bevordering van het leefklimaat van de huidige bewoners. Elk plan is in mijn ogen dan ook terug te roepen als er zich een beter plan zich aandient.
  Er wordt totaal niet naar de bewoners geluisterd, ook al doet de gemeente via dit soort info sites en inloopavonden anders vermoeden.Het kost allemaal bakken met geld en uiteindelijk doet de gemeente toch wel waar ze zin in heeft, zonder dit met goede onderzoeken te onderbouwen.
  Ik word er zo langzamerhand doodziek van!
  Er wordt leuk gepromoot met openheid naar het water, recreëren aan de oevers..Maar nergens heeft de gemeente het er over dat deze oevers al meer dan 40 jaar in gebruik zijn door de huidige bewoners van woonschepen. Die zitten niet te wachten op een wandelpad voor het slaapkamerraam langs, bbqende studenten voor de deur en een grasveld vol hondenpoep! Laat staan de bijkomende geluidsoverlast.
  Nu kan ik wel op100 bijeenkomsten mijn gezicht laten zien en mijn mening geven, maar wat heeft dat voor zin als geen gehoor aan gegeven wordt?
  Kijk naar bovenstaande reacties van mensen uit de praktijk. Ik sluit me daar geheel bij aan. De wijk heeft geen extra route nodig. Ik kan op elk moment van de dag in en uit de stad zonder problemen. Als het verkeer van het UMCG nu eens gebruik gaat maken van het OV( wat u duidelijk niet gebeurt omdat het nog altijd gemakkelijker is om met de auto te komen) , dan is er ook geen probleem meer op de huidige knelpunten.
  Stop met het bedenken van tijdelijke oplossingen. Elke keer grotere wegen aanleggen is niet de toekomst en zal op den duur ook niet meer mogelijk zijn. Co2 vrije binnenstad dat is de toekomst. Dan zijn er ook minder ziekenhuizen nodig ; )

  1. Niels (communicatiemanager)

   08:18 21 nov 2017

   Beste A. Klinkhamer,

   Dank voor uw reactie. Jammer dat u het genomen besluit en de aanpak zo beleeft en ervaart. Wij hebben ons als doel gesteld de best denkbare variant voor de auto-bus- en fietsverbinding op te stellen en de gevolgen voor de omgeving en politiek helder te presenteren.

   U stelt in uw reactie onder andere het principebesluit uit juni 2016 aan de kaak. In dat principebesluit ligt inderdaad al veel vast. Bijvoorbeeld dat de gemeenteraad heeft besloten dat er een nieuwe autoverbinding nodig is in de Oosterhamrikzone, in combinatie met een goed openbaar vervoersysteem, stimulering van het gebruik van de fiets en een vooruitstrevend P+R-beleid. Het is goed te weten dat wij niet rekenen met de situatie van vandaag, maar die van 2030. In de komende jaren verandert er veel in de stad Groningen én in de Oosterhamrikzone. Neem alleen al de nieuwbouwplannen die voor veel nieuwe wijkbewoners zorgen. Niettemin hoeft u niet eens te zijn met het principebesluit en de aanpak die wij kiezen om de plannen uit te werken.

   In uw reactie gaat u ook in op de omgeving en de ambities om het kanaal meer toegankelijk en 'beleefbaar' te maken. Ambities die sinds 2003 opgenomen zijn in opeenvolgende plannen, zoals het bestemmingsplan in 2009 en waar we met de woningbouw rekening mee houden. Het klopt dat de kade en oever, onderdeel van de openbare ruimte, in gebruik zijn genomen door de bewoners van de woonschepen. Wij zijn met een aantal eigenaren en met vertegenwoordigers van de woonschepen in gesprek over een plan dat de ambities voor het gebied waar kan maken, maar ook aan de wensen van de eigenaren tegemoet komt.

   Tijdens de inloopbijeenkomst van aanstaande donderdag laten we onder andere de uitkomsten van de ontwerpsessies zien. De reacties verwerken we in een rapport die we ook op de website publiceren. Dat hebben we ook gedaan met het reactierapport van de bijeenkomsten in juli. Beide reactierapporten sturen we ook toe aan het college van B&W. Op die manier weten zij vroegtijdig wat omwonenden van de ontwerpen vinden.

   Ik hoop u aanstaande donderdag te begroeten tijdens de inloopbijeenkomst!

 8. Harry Kort

  19:36 24 sep 2017

  Bij vraag en antwoord staat “Onderzoek laat zien dat juist bewoners uit de Oosterhamrikzone de nieuwe autoverbinding gaan gebruiken. Daardoor neemt de verkeersdruk op bestaande wegen minder toe.”. Als dagelijkse gebruiker op zowel de fiets als met de auto richting Assen en soms Hoogezand, tref ik maar weinig verkeer dat met mij in de spits dezelfde richting opgaat. Of ik nu over Zaagmuldersweg en Damsterdiep ga of Korreweg en dan bij Kardinge op de ringweg. Idem op de terugreis. Van enige verkeershinder (‘s morgens) door vertrekkend verkeer vanuit de wijken is geen sprake. Idem op de terugreis. Ik ondervind geen problemen en herken ook niet de problemen die de gemeente schetst. Ik ben dan ook nieuwsgierig naar het onderzoek dat wordt genoemd en met name de wijze waarop dit onderzoek is uitgevoerd. Voor wijkbewoners die richting Hoogezand gaan (of misschien richting Delfzijl) zou de Oosterhamrikkade een interessante optie kunnen zijn. Om hoeveel reizigers gaat het dan? Dit onderzoek bevindt zich niet in de bibliotheek. Waar kan ik dit onderzoek vinden?

  1. Jeanet (adviseur verkeer)

   10:49 2 okt 2017

   Beste Harry,
   In aanloop naar het principebesluit van juni 2016 is een aantal modelberekeningen gedaan en als uitgangspunt gebruikt. Van deze modelberekeningen is geen zelfstandige rapportage gemaakt.
   Op basis van deze modelberekeningen hebben we destijds wel gekeken waar het verkeer op het Oosterhamriktracé heen gaat en vandaan komt. Voor de ontwerpen en verkeersplan nu worden weer nieuwe modelberekeningen gedaan en wordt het opnieuw bepaald. Zodra voor de ontwerpen en verkeersplan een definitief rapport beschikbaar is, publiceren wij deze op de website.

   Op basis van de cijfers van toen, kan ik zeggen dat van het autoverkeer op de nieuwe autoverbinding (ter hoogte van de busbaanbrug) voor meer dan de helft (8000 mvt/etm) van/naar de oostelijke ringweg komt/gaat (ten zuiden van aansluiting Lewenborg). Daarvan komt het grootste deel (bijna de helft, 3500 mvt/etm) uit de richting van A7 Hoogezand. De andere helft komt/gaat van zuidelijke ringweg, Delfzijl, Bedrijventerrein zuidoost en Meerstad.

   1. Harry Kort

    16:20 2 okt 2017

    Dag Jeanet,
    Dank voor jouw reactie. Als ik het goed begrijp is het niet duidelijk hoeveel bewoners van de omliggende wijken aan de Oosterhamrikkade gebruik willen maken van de nog aan te leggen ontsluitingsweg om ‘s ochtends richting Hoogezand te rijden en tegen de avond weer terug. Gezien de verwachte mvt-bewegingen van wijkbewoners over de busbaanbrug zou de gehele Korrewegwijk (met ongeveer 3800 auto’s rijk) in de richting van Hoogezand werken. Ik wacht met spanning op de modelberekeningen en welke basisgegevens worden gebruikt om een voorspelling te kunnen doen over het gebruik van de wijkbewoners die dagelijks de stad uit- en ingaan. Nogmaals dank voor jouw reactie. We gaan een interessante tijd tegemoet.

 9. Joris

  22:22 22 sep 2017

  Beste Jeroen,

  Heeft de gemeente wel eens overwogen om gebruik te maken van vervoer over het water? Dan kan je een verbinding maken tussen Kardinge en achterzijde UMCG.

  We hebben verder prima aansluitingen, denk aan: Ikea (Eemskanaal), station, binnenring met oa Universiteit, schouwburg, Oosterpoort, voormalig suikerunie en als je even door vaart achterzijde Hanze.

  Het is geweldig zonde dat we het water niet gebruiken. Dit zou ook een mogelijkheid zijn om winkels in de toekomst te bevoorraden als we geen grote vrachtwagens meer in de stad willen. Daarnaast is het ook een leuke touristme trekker.

  En het belangrijkst een uitkomst voor de Oosterhamrikkade. Niemand heeft bezwaar tegen bootjes op het water en een mooie aanlegsteiger.

  Groet Joris

  1. Jeanet (adviseur verkeer)

   12:49 27 sep 2017

   Beste Joris,
   Eén van onze ambities is om met het project kansen te benutten om het Oosterhamrikkanaal en de oevers een impuls te geven. Het water gebruiken is dan ook een interessante gedachte. Daarom willen we kanaal beter zichtbaar en bereikbaar maken en het gebruik er van stimuleren. Bijvoorbeeld door het kanaal en de oevers beter toegankelijk te maken zodat het prettig wordt om er bijvoorbeeld te vissen of te kanoën, door wandelpaden aan te leggen, door groen toe te voegen enzovoort. Landschapsarchitectenbureau Lola werkt hiervoor de plannen samen met de omgeving verder uit.

   Het kanaal gebruiken als vervanging van de autoverbinding lost de bereikbaarheidsproblemen niet op. Daarvoor kun je via het water onvoldoende passagiers vervoeren. Er is ook nog een aantal praktische problemen. Zo moeten de boten drie bruggen passeren. Dat kost tijd en zorgt voor extra hinder voor het verkeer op de J.C. Kapteynbrug, de Zaagmuldersbrug en de Oliemuldersbrug en ligt er even verderop een dam in het water.

 10. Fred Bulthuis

  22:33 17 aug 2017

  Over het deel van de Korreweg heb ik nog wel wat opmerkingen. Bestemmingsverkeer prima, doorgaand verkeer niet oké . Voorgaande sprekers hebben het over OV en dan met name busvervoer. Als bewoner van De Hunze waan ik me qua OV ergens in Nieuw Nergenshuizerveenschekanaal. Soms komt er in de wijk een bus voorbij, vaak ook niet. Die waardeloze dienstregeling is gewoon niet wat je mag verwachten van OV (streekbus 65).
  Dan is er nog de geweldige Gerrit Krol brug. Mega druk qua fietsers maar voor 50 (vaak lege) schepen moeten we in de spits gemiddeld 6 keer per week wachten. De loopbrug is een drama, vies, glad, slecht onderhouden, overbelast en fietsonvriendelijk (tijd naar het werk al gauw + 2 a 3 minuten). En als je dat niet aantreft heb je wel te maken met ongeduldige automobilisten die niet willen wachten en je in gevaar brengen. De volgende levensbedreigende situatie is de kruising van o.a. de JC Kapteynlaan, Borneoplein en de Korreweg. Als fietser ben je daar je leven niet zeker. Waarom moet daar een doorgaande route zijn ?
  Dient wat mij betreft geen enkel doel. En voorrang als fietser krijg je op die rotonde al te vaak niet. Twee keer aangereden en ontelbaar keren net goed gegaan. Dankzij eigen alertheid, niet dankzij automobilisten die fietsers maar vervelende en overbodige weggebruikers lijken te vinden.
  Dus:
  - geen automobilisten op Gerrit Krol brug
  - beter OV in de Hunze
  - geen bediening brug tijdens ochtend- en avondspits van 7 tot 9 en van 16-18 .
  - rotonde Kapteynlaan / Korreweg / Borneoplein niet meer voor doorgaande automobilisten. Bus is prima maar de rest mag opzouten.
  - bredere en betere fietspaden Korreweg want de huidige gesteldheid is zeer droevig.
  Dat zou volgens mij een veel betere fietservaring opleveren en als ik een keer met de bus wil rijdt die wellicht op een tijd dat ik er ook wat aan heb. Anders al snel 15 minuten lopen.

  1. Harry Kort

   20:40 23 aug 2017

   Ik kan mij goed voorstellen dat de busverbinding met de Hunze verbeterd kan worden. Wat betreft fietsen en auto's ben ik het niet met u eens. Vaak kom ik met de fiets over de Gerrit Krolbrug. Geen enkele keer een situatie meegemaakt zoals u die beschrijft. Het autoverkeer over de brug en de Korreweg is minimaal. Ik zou zelfs eerder willen stellen dat de fietsers het gevaar op de Korreweg zijn. Veel fietsers hebben lak aan welke verkeersregel dan ook. Het zijn de fietsers die het gevaar vormen voor de kinderen en ouders die over het zebrapad veilig de school proberen te bereiken. Het zijn de fietsers die het recht van voorrang claimen op auto's, andere fietsen en voetgangers. De auto's stoppen wel, de meeste fietsers niet! De busverbinding verbeteren prima, fietsers die zich houden aan verkeersregels is nog beter.

  2. Niels (communicatiemanager)

   13:45 24 aug 2017

   Dank voor je reactie, Fred. Prima onderwerpen voor een goede discussie.

   Onderdeel van het project Aanpak Oosterhamrikzone is het fietsvriendelijker maken van de Korreweg. Door een nieuwe autoverbinding in de Oosterhamrikzone komt er minder autoverkeer op de Korreweg. Dat betekent dat er meer ruimte is voor fietsers en fietsvoorzieningen. Bijvoorbeeld door bredere en betere fietspaden. Daarbij kijken we uiteraard ook naar een verkeersveilige oplossing voor de kruising met de J.C. Kapteynlaan.

   Minder autoverkeer op de Korreweg betekent ook minder autoverkeer op de Gerrit Krolbrug. Er is een voorkeursvariant voor de Gerrit Krolbrug is vastgesteld. In de voorkeursvariant is gekozen voor een verkeersveilige oplossing voor fietsers op de brug, die gescheiden zijn van het autoverkeer, en met fietsvoorzieningen aan weerskanten van de brug zodat voetgangers en fietsers de brug ook kunnen passeren als deze open staat. De wethouder heeft aan de gemeenteraad toegezegd dat we ook onderzoek doen naar het afsluiten van de Gerrit Krolbrug voor auto’s.

   Het aanpassen van de bedieningstijden van de Gerrit Krolbrug is niet aan de orde. Het Van Starkenborghkanaal is namelijk onderdeel van de hoofdvaarweg Lemmer-Delfzijl en behoort daarmee tot het hoofdvaarwegennet van Nederland. Deze hoofdvaarweg is één van de belangrijkste waterwegen van ons land en een belangrijke pijler voor de Noord-Nederlandse economie. Aangezien de hoofdvaarweg juist verbeterd wordt tot een volwaardig bevaarbare route voor schepen met meerdere lagen containers, is de verwachting dat het transport over water de komende jaren juist toeneemt.

   Het verbeteren van het openbaar vervoer in De Hunze is geen onderdeel van het project. Daarvoor verwijs ik je graag door naar het OV-bureau Groningen Drenthe (www.ovbureau.nl)

 11. OVconsumentplatform Groningen

  20:34 6 aug 2017

  Alternatieve insteek voor de plannen rond het Oosterhamriktracé en de Korreweg aangaande verkeer en openbaar vervoer.

  Inleiding
  Het CPG heeft bezwaar aangetekend tegen het voornemen van de gemeenteraad van Groningen om de busbaan Kardinge-Binnenstad gedeeltelijk ook voor autoverkeer open te stellen. Nu wij de drie varianten hebben gezien die voor verdere uitwerking zijn gepresenteerd, is onze opvatting bepaald niet veranderd, in tegendeel. Alle drie de varianten hebben naar ons oordeel grote nadelen. In alle varianten dreigt er ernstige vertraging voor bussen en bovendien een relatieve verslechtering van de concurrentiepositie van het Openbaar Vervoer ten opzichte van het autoverkeer. Dat lijkt ons in strijd met uitgangspunten van het gemeentelijk vervoersbeleid. Daarnaast hebben we zorgen over de veiligheid en de verkeershinder, die het Openbaar Vervoer geen imagoverbetering zullen geven. In de volgende paragrafen zullen we de bezwaren tegen de varianten uitwerken en er een alternatieve insteek voor kiezen.

  Analyse voorstellen Oosterhamriktracé
  Wij kiezen er voor om de term Oosterhamrikzone te vervangen door Oosterhamriktracé. Dit omvat meteen de kern van onze bezwaren. Het Oosterhamriktracé is een essentieel onderdeel van het Openbaar vervoer netwerk, dat van Beyum en omstreken loopt naar Leek-Roden. In het Westen van de Stad wordt intensief geïnvesteerd in het stroomlijnen van de busbaan. Anders dan bij particulier vervoer werken vertragingen en versnellingen in het Openbaar Vervoer cumulatief. Structurele verschillen in reistijd zijn op jaarbasis een exploitatieverschil van honderdduizenden euro’s. Die financiële redenering maakt het rendabel om in het westen van de stad niet minder dan 14 miljoen te investeren in maatregelen, die per bus een tijdwinst van enkele tientallen seconden mogelijk te maken. De maatregelen langs het Oosterhamriktracé, die uitgaan van menging van bus- en autoverkeer zullen de duur bevochten winst in het Westen van de Stad annuleren en de voornoemde investeringen tot weggegooid geld maken. Die vertragingen zullen ook leiden tot het missen van aansluitingen, met andere woorden langere reistijden, minder reiscomfort en een verslechtering van de bereikbaarheid, niet alleen in dit deel van de Stad, maar overal en in die zin is deze aanpak zelfs ronduit contraproductief.
  Menging van Openbaar Vervoer en autoverkeer op het Oosterhamriktracé of de daarvan onderdeel uitmakende brug over het Van Starkenborghkanaal is daarom onacceptabel. Dit nog geheel los van het feit, dat de Rijksmiddelen, waarmee die busbaan is aangelegd, beschikbaar zijn gesteld onder de voorwaarde dat het Oosterhamriktracé exclusief als busbaan gebruikt zou worden. Het Rijk kan dus de gedane investering terug vorderen als van die voorwaarde wordt afgeweken. Dit moet als financieel risico in de plannen verwerkt worden.
  Tot slot het Van Starkenborghkanaal. De huidige brug voldoet alleen aan de eisen van de scheepvaart, omdat de brug geopend kan worden. Ware dat niet zo, dan zou de brug nu al te laag zijn. Zelfs met het beweegbare brugdeel voldoet de brug maar minimaal aan de nautische eisen, aangezien het slechts de minimale doorvaarbreedte biedt. De brug is in diverse opzichten een verontrustend nauwe flessenhals in de verbinding. Plannen voor de Oosterhamrikzone, die niet deze problemen met de brug aanpakken zijn naar onze mening onvoldragen. Dat betreft niet alleen het Openbaar Vervoer, maar ook auto, fiets en scheepvaart.
  Als wij voorbijgaan aan de problemen met de brug is het nodig om de voorgelegde varianten te bezien. Twee van de drie varianten gaan uit van het afleiden van een deel van het gemotoriseerd verkeer naar de route Vinkenstraat-Thomassen à Thuessinklaan-Vrydemalaan. Daar waar de Vrydemalaan berekend is op intensief verkeer, is dat voor de Thomas à Thuessinklaan al een stuk minder het geval en de Vinkenstraat in het geheel niet. Deze straat heeft de afmetingen en het profiel van een woonstraat. Hij heeft niet de capaciteit om een intensieve route voor auto’s, of een busbaan te worden. Los daarvan is de aansluiting op het Oosterhamriktracé ter hoogte van de Oliemuldersweg problematisch. Ook hier geldt: verknoping van verkeersstromen levert vertraging op in de orde van tientallen seconden per bus. Wat op het eerste gezicht ‘niet zo erg' lijkt kan leiden tot vele honderdduizenden euro’s verlies per jaar èn aanzienlijk verlies aan kwaliteit voor een vervoersvorm, die een geringe ruimtelijke belasting met zich mee brengt. Verminderen van de ruimtelijke belasting door het verkeer is de drijfveer voor het gehele project. Met andere woorden oplossingen, die uitgaan van gebruik van de Vinkenstraat zijn voor de straat zelf zeer bedenkelijk en als ze gepaard gaan met kruisingen en/of invoegsituaties tussen Openbaar Vervoer en particulier gemotoriseerd verkeer vanuit de kosten voor de exploitatie en het ambitieniveau verkeersbeleid onacceptabel,
  Dan rest er nog één variant, die uitgaat van bundeling van autoverkeer en bussen op de noordoever van het Oosterhamrikkanaal. Onze argumenten tegen menging van Openbaar Vervoer en autoverkeer op de busbaan en de brug gelden ook hier onverkort. Dat zou dus inhouden, dat dit alleen een optie is, als het autoverkeer op de ventweg plaats vindt. Of er dan nog ruimte is voor fietsverkeer aldaar vragen wij ons af, maar daar willen wij geen uitspraak over doen. Gekoppeld aan de wens om een en ander een hoogwaardige ruimtelijke invulling te geven, zien wij dit op zijn minst als een moeilijke opgave.
  Kortom met de indicatief beschikbare middelen is het niet mogelijk om de omschreven problematiek op te lossen. Met deze beoogde aanpak wordt de duurbetaalde tijdwinst van het Openbaar Vervoer elders in de Stad teniet gedaan. Er is een risico dat de Rijksoverheid de middelen, beschikbaar gesteld voor de aanleg van het Oosterhamriktracé terugvordert, wegens misbruik van de busbaan voor autoverkeer.
  Plannen in deze denkrichting kunnen geen voldragen oplossing bieden zonder een brug, die ruimte biedt aan zowel een auto- als een busbaan.
  Bij ontbreken van deze middelen denken wij dat het productiever is om de oplossing in andere maatregelen te zoeken. Die willen wij in het vervolg van onze bijdrage aan u voorleggen, waarmee we hopen het Openbaar Vervoer te verbeteren, de woon- en werkomgeving op een hoger plan te brengen, de energieneutrale stad iets dichter bij te brengen en de toekomst naar Groningen te halen.

  Kardinge als entree van het UMCG.
  Met de snelle overgang naar elektrische bussen, komen heel nieuwe concepten in beeld.
  Die bussen kunnen (semi) indoor halteren;
  Er ontstaat een snel groeiende behoefte aan oppervlak waar zonne-energie gewonnen kan worden om aan de vraag naar schone stroom te voldoen;
  Er komen mogelijkheden om parkeerplaatsen te overkappen, omdat hinder van uitlaatgassen geen rol meer speelt;
  De nabij busbanen gelegen openbare ruimte wordt meer geschikt als verblijfsgebied.

  We stellen voor op deze ontwikkelingen in te spelen en dan verschijnen prachtige beelden in het vizier. We zouden het nu nog tamelijk unheimische Kardinge kunnen opwaarderen, waarbij we denken aan:
  Een geheel gesloten wachtruimte die deels is ingericht als entree van het UMCG.
  De deuren van de belangrijkste instap lijnen schuiven open als de bussen er tegenaan halteren
  de looproutes en een deel van de parkeerplaatsen worden overkapt met bijvoorbeeld mooi vorm gegeven semi transparante zonnepanelen.
  Delen worden open gelaten om voldoende doorluchtigheid te houden, zolang er nog auto’s met verbrandingsmotoren rijden.
  De haltes langs de busbaan worden ook geheel overkapt), zodat ook bij gladheid de haltes toegankelijk blijven.
  Doordat de bussen stiller worden en er geen toename van het overige verkeer is, zal het niet nodig zijn woningen en bedrijven van geluidwerende isolatie te voorzien, zodat die middelen voor andere doelen benut kunnen worden. Bovendien neemt langs het tracé naar het UMCG de belasting met fijnstof af, wat de gezondheid van de bewoners en het imago van het ziekenhuis ten goede komt.
  Bij het UMCG komen geheel overdekte haltes en looproutes naar de ingangen en waar mogelijk, net als bij Kardinge voor vertrekkende passagiers, semi indoor haltes. Met het uitstel van de overstapplaats UMCG-noord, is er ruimte om het ontwerp daar gelijk al zo aan te passen dat dit inpasbaar wordt.
  Op spitstijden gaan er speciale busjes rijden die bezoekers, personeel en sommige patiënten, tot in het ziekenhuis brengen, zo nodig tot voor de juiste lift. Bijvoorbeeld met een speciale draaideur wordt dit mogelijk gemaakt.

  De Korreweg
  We zien in de huidige plannen voor de Korreweg spanning ontstaan tussen de fietser en de bus en dat achten we onwenselijk. Vooral aan het begin van de Korreweg is het te smal. We stellen daarom voor de busroute net als vroeger langs de Kapteynlaan te laten rijden. De kop van de Korreweg is voldoende ontsloten door de lijnen 1 en 2. Bovendien is de route via UMCG-NOORD EN Kapteynlaan korter.
  De Gerrit Krolbrug zal vervangen moeten worden, het verdient aanbeveling die brug dan ook wat hoger te maken, zodat voor kleinere schepen en pleziervaart de brug niet meer open hoeft.
  Op termijn zien we nog een volgende mogelijkheid ten dienste van fiets en Openbaar Vervoer. Met het behouden van de vrije busbaan via het Oosterhamriktracé, is een parallelle busroute op korte afstand langs de Korreweg niet optimaal. We zien echter geen goed routeringsmodel op andere wijze zonder dat de Westindische buurt van goed Openbaar Vervoer verstoken raakt. Tenzij het mogelijk wordt daar een geheel nieuwe weg in te slaan. Laten we ons daartoe eens voorstellen, dat de twee meter hoger gelegen Gerrit Krol brug, aan de zuidwest zijde van het kanaal een onderdoorgang krijgt. Dan komt een weggetje van de Curaçaostraat, langs het water tot het Oosterhamriktracé in beeld. Als we daar kleine zelfrijdende elektrische busjes langs laten rijden, met in de meeste gevallen en zeker op stille uren een steward aan boord om intern en extern vandalisme te vermijden. Die wagentjes voegen in op het bustracé in en brengen de mensen tot aan UMCG noord. Hier kan dan worden overgestapt. Overstappen is een belemmering voor ov-reizigers, maar daar staat een potentieel hogere frequentie vooral op rustige tijden en waarschijnlijk sneller vervoer tegenover. Omdat op het betreffende tracé geen fietsers rijden, lijkt daar zelfrijdend vervoer eerder toepasbaar. De stewards hebben de functie dit proces te begeleiden en zorgen voor sociaal toezicht in de publieke ruimte in en rond het genoemde tracé. (het is immers in het begin vast leuk voor 14 jarige pubers, om eens even uit te testen hoe die wagentjes reageren op allerlei malle situaties. De kosten van dergelijk toezicht hoeven niet hoog te zijn. Immers het zal om relatief laag opgeleide mensen gaan. De marginale meerkosten zullen macro niet veel groter zijn dan het verschil tussen een uitkering en het CAO loon. Van de bestuurders mag verlangd worden dat ze een slimme manier vinden om het verschil tussen de macro-economische en micro-economische kosten te neutraliseren. Van de volksvertegenwoordigers in de diverse organen mag gevraagd worden dat ze de bestuurders daarop aanspreken.
  Als dat plan van die busjes voor de buurt gerealiseerd wordt. Is het mogelijk om de bussen nog maar van een klein stukje van de Korreweg gebruik te laten maken. Bussen kunnen dan van de Kapteynlaan naar het Floresplein van de Korreweg rijden, dan door de Floresstraat naar de Bedumerweg, om de Hoogte te kunnen bedienen. Van daaraf zijn er verschillende opties, maar die vallen buiten de scope van dit plan.
  Van Doeverenplein
  Het tracédeel van de busbaan van Kapteynbrug naar UMCG-noord zal wel beter ingericht moeten worden voor gescheiden doorstroming van bussen en fietsers. Nu zit hier al richting stad bij het van Doeverenplein een ernstige en dure vertraging. Bovendien moeten zelfrijdende wagentjes en fietsers elkaar niet dwars gaan zitten.
  Samenvatting
  Met een richting van denken als hierboven omschreven:
  laten we de verkeersdruk in het betreffende gebied niet toe, maar afnemen;
  maken we dit deel van de stad voor iedereen beter bereikbaar;
  dringen we de verstening van de stad terug, in plaats van die te vergroten;
  beperken we de parkeerdruk, ook door dat het mogelijk wordt de parkeergarages voor wijkparkeren te bestemmen;
  scheppen we ruimte voor beter ov en veiliger en prettiger fietswegen;
  dragen we bij aan het terugdringing van fijn stof;
  ondersteunen we de gigantische opgave van het bouwen aan de energie- en CO2 neutrale stad in 2035;
  halen we de toekomst naar ons toe.


  Sjak Rijploeg Hans van der Veen
  Voorzitters van het ov Consumenten|Platform Groningen

  1. Niels (communicatiemanager)

   13:46 9 aug 2017

   Dag Sjak en Hans,

   Dank voor de uitgebreide toelichting van jullie standpunt! Zoals op 11 juli tijdens de inloopbijeenkomst aangegeven, nodigen we jullie graag uit voor een gesprek. Daarbij is het principebesluit van de gemeenteraad en de uitgangspunten die daarin zijn vastgelegd, wel onze basis. Op 27 juni 2016 heeft de gemeenteraad het principebesluit genomen om naar een autoverbinding in de Oosterhamrikzone toe te werken. De opdracht aan het projectbureau Aanpak Oosterhamrikzone is om de drie mogelijke verkeerskundige varianten samen met bewoners, bedrijfsleven en belangenorganisaties verder uit te werken.
   Tot binnenkort!

 12. Harry Kort

  22:48 19 jul 2017

  Best projectteam,
  Google maps is een prachtige applicatie waarmee gemakkelijk afstanden kunnen worden. Het valt mij op dat de medewerkers (of bezoekers) van het UMCG en mogelijke bezoekers een veel grotere afstand moeten overbruggen om van het Oosterharmiktracé gebruik te kunnen maken. Het zal niet op de meter kloppen, maar het is een redelijke benadering.
  Verkeer van richting Zuidhorn via Bedumerweg 2 km via Oosterhamrikkade 5.5 km
  Verkeer van richting Zuidhorn via Bedumerweg 3,7 km via Oosterhamrikkade 4,5 km
  Verkeer van richting Hoogezand via Sontweg 3,4 km via Oosterhamrikkade 4,9
  Verkeer van richting Hoogezand via Damsterdiep 3,3 km via Oosterhamrikkade 4,3

  Gezien het feit dat de extra afgelegde afstand om via de Oosterhamrikkade (ongeacht van welke zijde men de stad gaat benaderen) voor de autobezitter meer tijd kosten dan de voorspelling van Goudappel (in 2030). Tijdswinst zit voor de autorijders niet in. Hoe gaat de gemeente de forenzen (voornamelijk UMCG) en bezoekers van de stad verleiden om via de Oosterhamrikkade te rijden?

  1. Jeroen (projectmanager)

   11:26 24 jul 2017

   Dag Harry, dank voor jouw voorbeelden! Zoals je weet vindt de gemeente de autoverbinding nodig om de doorstroming, bereikbaarheid en flexibiliteit van het wegennet te verbeteren. Dit is in een eerdere fase ook getoetst met een second opinion. En dat gaan we de komende maanden, bij de verdere uitwerking van het verkeersplan, nog een keer doen.

   Afstand is op zichzelf niet doorslaggevend voor de keuze van automobilisten. Daarbij spelen meer factoren een rol zoals doorstroming, (kans op) file’s, aantal verkeerslichten op de route enzovoort. Dwars door de stad rijden kan in afstand korter zijn, maar uiteindelijk toch meer tijd kosten. Vergelijk het met de TomTom waarbij je kunt kiezen tussen de kortste en de snelste route. Dat is lang niet altijd dezelfde route. De verbeteringen aan de ringwegen (meer rijstroken, ongelijkvloerse kruisingen, geen verkeerslichten) moet het aantrekkelijker maken om via de ringwegen te rijden in plaats van door de stad.

   Overigens verwachten wij dat automobilisten vanaf de Noordelijke Ringweg de Bedumerweg blijven kiezen als ingang voor Binnenstad/ UMCG. Vanuit het oosten en deels vanuit het zuiden en westen is het Oosterhamriktracé een alternatief voor bewoners en voor bezoekers vanuit de omgeving, afhankelijk van hun bestemming.

   1. Harry Kort

    21:11 23 aug 2017

    Dag Jeroen, dank voor jouw reactie. Het onderzoek van Goudappel heeft slechts onderzoek gedaan naar het mogelijke effect als de Oosterhamrikkade een ontsluitingsweg zou worden. Hierbij worden de reistijden van automobilisten als positief effect aangedragen en niet de mogelijke doorstroming. De second opinion bassert zich op dat die Goudappel heeft gebruikt. Je kunt dus stellen dat de second opinion de verwachtingen van Goudappel heeft bevestigd en niet een onafhankelijk onderzoek naar de mogelijke effecten heeft gedaan. Er is geen gelijkwaardig onderzoek gedaan naar alternatieven. Een gemiste kans. Gelukkig zijn er een aantal politieke partijen die dit wel hebben gedaan en een alternatief aandragen. Ik ben voor een prachtige groene Oosterhamrikkade die de aangrenzende wijkbewoners en stadsbezoekers uitnodigt om te wandelen en te genieten. Een vierbaansweg (bus+auto) en meer ongemak voor wijkbewoners hoort daar niet bij. Ondanks dat de gemeente aangeeft het ongemak te minimaliseren, is duidelijk dat het ongemak voor alle wijkbewoners zal toenemen. Ongeacht de variant die gekozen wordt.

 13. Harry Kort

  00:11 2 jul 2017

  Day Jeanet,
  Bijna dagelijks rij ik met de auto naar Assen. Dit doe ik meestal rond de spits. Het is geen enkel probleem de sta uit te rijden via de Zaagmuldersweg en het Damsterdiep. Ik heb ook geen enkele behoefte om via de oostelijke ringweg naar mijn werk te rijden. Hierin zal ik niet de enige zijn. Is er een behoeftepeiling gedaan onder de bewoners? Ik meen in het onderzoek van Goudappel te hebben gelezen dat forenzen (want daar ligt vooral het belang voor het umcg) die de stad in willen rijden (in de spits) ongeveer 90~120 sec. langer onderweg zijn in 2030? Ik ben straks, als ik over de oostelijke ringweg wordt geleid, veel meer tijd nodig om de stad uit te rijden. Is dit ook onderzocht en meegenomen in de besluitvorming? weet de gemeente wel hoe de verkeersstroken zijn van mensen die de wijk uitrijden? Hoeveel auto rijden er richting Zuidhorn/Winsum? En hoeveel rijden er richting Hoogezand of naar Assen/Drachten? Lees ik het goed dat het meeste verkeer uit de aanliggende wijken gebruik gaat maken van de nieuwe ontsluitingsweg! Is een ontsluitingsweg dan wel nodig? Het onderzoek van Goudappel gaat alleen over verkeers 's ochtends (tijdens de spits) de stad in en 's avonds (tijdens de spits) er weer uit. Dat vraagt wel om een toelichting! Of verwacht de gemeente dat er zoveel meer wijkbewoners een auto gaan aanschaffen. Dan wordt het nog interessant waar al die auto's in de wijk gaan parkeren. Ik mag toch hopen dat de gemeente er van overtuigd is, dat er meer auto's van buiten de stad naar het umcg of de (voortuitlopend op de besluitvorming) de alvast gebouwde parkeergarage willen gebruiken. Ik ben benieuwd naar de nieuwe cijfers (en ik mag hopen dat die beter zijn uitgewerkt dan de gissingen waar men het hele Oosterhamriktracé op heeft gebaseerd!) over de verkeersbewegingen, alhoewel ik vind dat dit voorafgaande aan de besluitvorming beter had moeten worden onderzocht. Overtuig mij alstublieft dat het Oosterhamriktracé echt noodzakelijk is, want de argumenten hiervoor worden op deze infosite heel mager (= onvoldoende) onderbouwd.

  1. Harry Kort

   17:33 2 jul 2017

   Excuses voor de taalfouten.

   1. Jeroen (projectmanager)

    14:07 5 jul 2017

    Dag Harry, geen probleem! De reactie is uitgebreid, maar helder.

    Om te beginnen: ons doel is niet jou te overtuigen van de nut en noodzaak. Wel willen wij met jou, en de andere lezers op de site, de overwegingen delen die een rol gespeeld hebben bij de totstandkoming van het raadsbesluit. Een autoverbinding die nodig is en nu verder wordt uitgewerkt. Zodat jij en de lezers met deze, en toekomstige, informatie, eigen afweging kunnen maken.

    Je beschrijft jouw ervaringen met de dagelijkse route naar Assen en vraagt of er een behoeftepeiling is gedaan. Wij baseren de noodzaak om een autoverbinding aan te leggen op de toekomstige situatie, vastgelegd in verkeersmodellen. Zo werken wij (maar ook andere gemeenten, provincies en het Rijk) in studies voor nieuwe infrastructuur. We vergelijken de toekomstige situatie met autoverbinding met een situatie zonder autoverbinding.

    De autoverbinding in de Oosterhamrikzone ontlast voor een groot deel het gebied rondom UMCG, Damsterdiep en Europaweg, waar ook in de huidige situatie de verkeersafwikkeling te wensen overlaat. Jouw goede ervaringen ten spijt.
    De verwachting is dat ongeveer de helft van het verkeer op de nieuwe autoverbinding herkomst of bestemming in de buurt heeft. Als we niets doen zullen er in de toekomst meer overbelaste kruispunten ontstaan, waardoor filevorming (in de spits) vaker en langduriger optreedt. De nieuwe Oostelijke Ringweg en toekomstige Zuidelijke Ringweg worden aantrekkelijker in reistijd en bieden zo een beter alternatief dan door de stad reizen. Een positief vooruitzicht voor bewoners die aan de oostkant van de stad.

    De onderbouwing vind je in het raadsbesluit en onderliggende onderzoeken, te raadplegen in de rubriek ‘bibliotheek’ . Bij de verdere uitwerking zullen we de verkeersstromen opnieuw onderzoeken, om ook de gevolgen voor bijvoorbeeld het openbaar vervoer en de omliggende straten en buurten te kunnen beoordelen.

    Zien we je ook op de informatiebijeenkomst volgende week?

    1. Harry Kort

     21:34 10 jul 2017

     Dag Jeroen,
     Had ik toch een reactie geplaatst, is deze nu verdwenen. In het kort ging het over de noodzaak van een nieuwe ontsluitingsweg vanwege de toename van verkeer van buiten de stad, terwijl er nu wordt aangegeven bewonersverkeer tijdens de spits in de ochtend de stad uit en in de middag de stad in. In alle onderzoeken voorafgaande aan de besluitvorming was dit geen issue. Bijzonder!

     Wat ook opvalt in de onderliggende documentatie is dat er niet is gekeken naar innovatieve alternatieven. Zo kun je het verkeer op een prima manier reguleren met slimme informatie borden, via smartphone/tablet of navigatiesystemen in auto's. Ook het umcg zou kunnen helpen door het personeel nog meer te ontmoedigen met de auto naar het umcg te rijden. Financiële prikkels in de vorm van beloning kunnen helpen. (Zie onderzoek onlangs in de Volkskrant.) Personeel zou zich kunnen verzamelen bij Kardinge (of andere p&r) en met een shuttlebus rechtstreeks naar umcg over de busbaan. Te laat komen door verkeersopstopping komt niet meer voor. En zo kan ik er nog een paar opnoemen. Maar het besluit is al gevallen de gemeente heeft de botte bijl methode gekozen. Aan jou en de wijkbewoners de taak om de met leukoplast er weer iets van te maken. Laten we dat dan maar gaan doen. Laten we zorgen dat de overlast die gaat ontstaan geminimaliseerd wordt. Laten we zorgen dat maximale verkeersveiligheid wordt gegarandeerd. Laten we zorgen dat de tevredenheid van wijkbewoners en forenzen in balans is. En dat is een veel moeilijker opgave dan slaan met de botte bijl.

Laat een reactie achter
 • Wordt niet openbaar gemaakt