Geluidseffecten

Naar het overzicht
Geluidseffecten

Een van de gevolgen van een nieuwe auto- en busverbinding in de Oosterhamrikzone is het effect op geluid. Voor sommige straten zijn de effecten op geluid groot wanneer we dat vergelijken met een situatie zonder auto-, bus en fietsverbinding.  Voor alle varianten die we hebben onderzocht geldt dat deze aan de wettelijke grenswaarden voldoen, op één uitzondering na.

Goed om te weten!

  • De geluidbelasting is per dag berekend voor de situatie zonder project en voor de drie varianten (Splitsing, Bundeling en Circuit). 
  • Daarbij is rekening gehouden met het aanbrengen van stil asfalt op 50 km/u wegen en het plaatsen van een geluidscherm van 80 centimeter hoog langs 50km/u wegen.
  • De wettelijke toegestane geluidbelasting op gevels van woningen is 68 dB. Dat is nog zonder de 5 dB wettelijke aftrek voor het stiller worden van verkeer. Per saldo is de maximale geluidbelasting daarom 63 dB.
  • Voor wegen met een maximumsnelheid van 30km/u zijn geen wettelijke grenswaarden opgesteld.
  • Voor woonschepen geldt een uitzondering: daarvoor is de maximale toegestane geluidbelasting 58 dB. Ook dat is nog zonder de 5 dB wettelijke aftrek voor het stiller worden van verkeer. Per saldo is de maximale geluidbelasting daarom 53 dB.

Wat is de geluidshinder?

Onderstaande tabel laat zien wat de maximale geluidbelasting per straat is. Dit is exclusief de 5 dB wettelijke aftrek in verband met stiller worden van het verkeer. 

Wat verandert er aan geluid?

In de onderstaande tabel staat welk effect de verschillende varianten hebben in vergelijking met een situatie waarin geen auto- en busverbinding is (referentie 2030). Omdat de wettelijke grens nergens wordt overschreden (met uitzondering van een woonschip), beoordelen we het geluid door middel van het effect op gezondheid.

Woonschepen

Er is een uitzondering bij woonschepen. Door het gebruik van stil asfalt en door het plaatsen van geluidschermen komt de geluidbelasting op de meeste locaties in de buurt van woonschepen niet boven de wettelijke 53dB uit. Op één woonschiplocatie, in de buurt van de Zaagmuldersbrug, is wel een overschrijding berekend.

Reacties

Nog geen reacties

Laat een reactie achter
  • Wordt niet openbaar gemaakt