Effecten

Welke gevolgen heeft de aanleg van de nieuwe auto-, bus- en fietsverbinding?

Effecten

De aanleg van een nieuwe auto-, bus- en fietsverbinding in de Oosterparkwijk en in de Korrewegwijk is goed voor de bereikbaarheid van de stad en de wijken, maar heeft flinke gevolgen voor de direct omwonenden. Naast een woonstraat krijgen zij ook nog een busbaan of een drukke autoverbinding voor de deur. Er zijn zorgen over geluid, luchtkwaliteit, veiligheid, parkeren en woonplezier. Die zorgen begrijpen we goed. We proberen daarom de gevolgen zoveel mogelijk te beperken, onder andere door lage geluidschermen te plaatsen en stil asfalt te gebruiken. Ook gebruiken we de aanleg van de nieuwe verbinding om het gebied een opknapbeurt te geven zodat de direct omwonenden niet alleen met de lasten zitten. Voor zo’n opknapbeurt zien we kansen: meer ruimte voor groen, meer bomen, beter zichtbaar maken van het Oosterhamrikkanaal en door nieuwe wandelpaden en fietsroutes aan te leggen. Deze kansen zijn in de ontwerpen voor de nieuwe auto-, bus- en fietsverbinding verwerkt.