Vervanging Gerrit Krolbrug

Ruim baan voor fietsers en de auto ‘te gast’

Naar het overzicht
Vervanging Gerrit Krolbrug

Rijkswaterstaat vervangt op termijn de Gerrit Krolbrug. Dat is de brug voor auto’s en fietsers in het verlengde van de Korreweg. Dagelijks passeren gemiddeld 15.000 fietsers, 4.000 auto’s en 50 schepen deze brug. De vervanging is nodig om de doorgang van de scheep­vaart te verbeteren en om de brug veiliger te maken voor fietsers en autoverkeer. Wanneer een nieuwe autoverbinding in de Oosterhamrikzone volgt, verliest de Korreweg bovendien haar belangrijke functie als stadsdeelontsluiting. Dat biedt ruimte voor een fietsvriendelijke inrichting van de Gerrit Krolbrug en de Korreweg.

 Er wordt een nieuwe ontwerp vastgesteld voor een nieuwe brug. Dit ontwerp moet nog verder worden uitgewerkt.

Mogelijke inrichting

De gemeente wil een zo veilig mogelijke inrichting voor fiets en voetganger, zowel aan de zijde van de Korreweg alsook de zijde van de Ulgersmaweg. Om die reden willen we uiteindelijk de functie van de Korreweg ter hoogte van de brug afschalen naar een 'erftoegangsweg'. Op een erftoegangsweg geldt een maximumsnelheid van 30 km/u,  auto's en fietsers maken gebruik van dezelfde rijbaan. Een erftoegangsweg is smaller en daardoor beter in te passen in de omgeving. Voor de voetganger en fietser komen er wederom hoge vaste fiets/loopbruggen, om de brug te kunnen passeren wanneer deze geopend is. 

Rijkswaterstaat maakt een nieuw ontwerp voor de Gerrit Krolbrug als erftoegangsweg en de omliggende infrastructuur, waar de gemeente actief aan meewerkt. Belangrijkste uitgangspunten zijn een (fiets)veilige inrichting en een goede fietsdoorstroming. Wij richten ons daarbij vooral op de kruising met de Ulgersmaweg aan de noordkant en op de kruising met de Antillenstraat en de Oosterhamriklaan aan de zuidkant. We verwachten eind dit jaar het nieuwe ontwerp. Omdat een nieuw ontwerp nodig is en daarna de planologische procedures volgen, verwachten we dat de nieuwe Gerrit Krolbrug en de omliggende wegen en fietspaden eind 2022, begin 2023 worden opgeleverd.

Meer lezen

Op de website van Lemmer-Delfzijl vindt u meer informatie over de verbetering van de hoofdvaarweg Lemmer-Delfzijl. De provincie Groningen, de provincie Friesland en Rijkswaterstaat werken hier samen aan. De vervanging van de Gerrit Krolbrug is hiervan een onderdeel. 

Auto, bus- en fietsverbinding | Fietsvriendelijke Korreweg | Toekomst van de busbaanbrug | Verkeersmaatregelen voor betere doorstroming

Reacties

 1. Harry

  19:56 1 nov 2019

  Klopt de informatie die in het artikel van het dagblad van het Noorden staat?
  https://www.dvhn.nl/groningen/stad/Brief-wekt-argwaan-in-Oosterpark-over-omstreden-Oosterhamrikbaan-24972530.html

  https://www.dvhn.nl/groningen/Rijkswaterstaat-maakt-weer-nieuw-plan-voor-Gerrit-Krolbrug-in-Groningen-24881672.html1

  Als de gemeente op dergelijke wijze haar gelijk wil afdwingen, schofferen en bedriegen zij dan niet alle bewoners van de stad?

  1. Niels (Communicatiemanager)

   16:43 27 nov 2019

   Dag Harry,
   We hebben hier vragen over ontvangen van de bewonersorganisaties. Ons antwoord staat in de bibliotheek en vind je hier: https://www.aanpakoosterhamrikzone.nl/bibliotheek/$1742/$1909

   1. Harry

    16:28 1 dec 2019

    Dag Niels, de link die je hebt geplaatst verwijst naar een bouwlocatie aan de Oosterhamrikkade (Karaat & Superlofts)

    1. Niels (Communicatiemanager)

     08:33 2 dec 2019

     Dat is niet de bedoeling, Harry. Hierbij de juiste link:

     https://www.aanpakoosterhamrikzone.nl/bibliotheek/$1742/$2015

 2. Marc

  11:48 4 aug 2019

  Ik stel voor de fietsbrug befietsbaar te maken middels een lussen evenwijdig aan het kanaal. Enkelvoudig en breed genoeg uitvoeren. Dan heb je geen twee bruggen nodig. Aan de noordwestkant is daar voldoende ruimte voor. Voor voetgangers kunnen er trappen aan weerszijden worden aangelegd.

  1. Marc

   11:50 4 aug 2019

   Het woordje 'een' tussen 'middels' en 'lussen' hoort daar niet.

 3. appie

  12:29 12 jun 2019

  kan het niet zo zijn dat de brug voor fietsers doorloopt tot aan of op het fietspad beijum/lewenborg/hunze dan hoeven ze de ulgersmaweg ook niet over te steken met gevolgen van dien en de auto heeft vrijdoorgang net zo als de fietsen en voetgangers lijkt mij toch wel zo veilig

  1. Niels (communicatiemanager)

   15:06 25 jun 2019

   Dag Appie,
   Dank voor uw reactie! Het is een interessant idee. Het is de bedoeling dat er een nieuwe, beweegbare, Gerrit Krolbrug komt met daarnaast hoge bruggen voor voetgangers en fietsers. Die hoge bruggen worden straks hoger dan nu het geval is. Staat de brug open? Dan hebben voetgangers en fietsers een alternatief en hoeven ze niet te wachten. Maar sneller en comfortabeler is het om 'gewoon' over de brug te gaan als er geen scheepvaartverkeer is. Dat doen auto's overigens ook. Samen met Rijkswaterstaat kijken we hoe dat het beste kan. Zodanig dat het veilig is voor alle verkeersdeelnemers.

 4. Annette

  15:42 22 mei 2019

  Ik heb begrepen uit de krant van al weer een paar maanden geleden, dat bovenstaand plan niet meer aan de orde is, omdat Rijkswaterstaat het geld eerder bestemd voor dit plan aan de andere brug-projecten wil besteden. Waarom staan deze tekeningen hier dan nog op de site alsof deze brug zo gebouwd gaat worden?

  1. Jeroen (projectmanager)

   16:07 28 mei 2019

   Dag Annette, je hebt gelijk! We hebben zojuist een nieuwsbericht met de stand van zaken gepubliceerd. We zijn achter de schermen druk bezig met het vernieuwen van de website. Blijf ons volgen!

 5. Elsbeth Vonkeman

  17:58 25 feb 2019

  Dag,

  Is er inmiddels al meer helderheid over wanneer men aan de slag gaat en hoe lang het gaat duren? En is er ook al nagedacht over de passage van het kanaal tijdens het bouwen van de nieuwe oeververbinding? Ik doel daarbij vooral op mensen die met scootmobiel, kinderwagen of bakfiets de brug willen passeren. De hoge fietsbruggen die er nu liggen voorzien alleen in een voorziening voor ‘lopende’ mensen.

  1. Elise (communicatieadviseur)

   15:36 6 mrt 2019

   Hoi Elsbeth, de komende tijd werkt Rijkswaterstaat het ontwerp voor de Gerrit Krolbrug verder uit. Daarbij wordt ook nagedacht over de bouwfase en hoe de hinder voor het verkeer (lopend, te fiets of met de auto) zoveel mogelijk voorkomen kan worden. We hebben daarvoor op dit moment dus nog geen concrete oplossingen. Op een later moment kunnen we je daar meer over vertellen. Volgens de huidige planning is de Gerrit Krolbrug in 2021 vervangen.

 6. L Peeman

  23:49 5 okt 2018

  Is de aanbesteding al rond zo ja wie gaat er bouwen, en wie hebben er allemaal ingeschreven?

  1. Elise (communicatieadviseur)

   11:40 9 okt 2018

   Hoi L. Peeman, op dit moment werken we het bestuurlijk voorkeursalternatief voor de nieuwe Gerrit Krolbrug uit. Het aanbestedingstraject is nog niet gestart.

 7. Fleur Kelpin

  15:39 15 aug 2018

  Het lijkt me een risico dat voetgangers creatieve oplossingen gaan verzinnen om niet dat lange rondje langs het fietspad te hoeven lopen, wat dan weer gevaarlijke situaties oplevert als ze de weg oversteken.

  1. Niels (communicatiemanager)

   08:43 17 aug 2018

   Dag Fleur, goed punt!
   Op basis van het huidige ontwerp hoeven voetgangers niet langs het 'rondje' te lopen als ze oversteken aan de kant van de Westindischekade.

 8. Arjan

  23:41 25 jun 2018

  Ik zou voorstellen om bij de korreweg, vlak voor of na de brug, de fietsers naar een kant van de weg te laten gaan, met voorrang op autos. Zo kan er over de brug worden gefietst zonder de autos te hoeven kruisen. Geen tunnel meer nodig. Dus fietsverkeer van de stad af moet dan naar de overkant om later veilig te kunnen doorfietsen. Dit oversteekstukje is wel wat tricky maar wellicht is een tunnel voor de auto een oplossing. Veilig voor de fietsers, alles is op
  en en bloot en geen oversteek met autos.

  1. Elise (communicatieadviseur)

   11:25 28 jun 2018

   Hoi Arjan, bedankt voor de reactie! Wij hebben deze optie ook onderzocht bij de verkenning voor de Gerrit Krolbrug, maar deze is om verschillende redenen afgevallen. Zo sluit dit alternatief minder goed aan op de Korreweg dan de huidige voorkeursvariant. Het sluit ook slecht aan op de voorkeursvariant Fietsstraat voor de fietsvriendelijke Korreweg. Daarnaast moet verkeer de autoroute oversteken, wat slecht scoort op verkeersveiligheid. De laatste reden dat deze optie is afgevallen is de drukte op de hoge loopbrug. Bij brugopeningen wordt de hoge loopbrug in twee richtingen gebruikt. Dat zorgt in de spits voor chaotische situaties.

 9. Jaqueline

  22:25 10 jun 2018

  Lijkt me een hele slimme oplossing. Echter zie nog wel een verbetermogelijkheid. Het fietsverkeer dat van de brug af komt, naar Beijum, van de rotonde, moet nu een haakse bocht maken, in de diverse spitsjes, terwijl die fietsers veruit in de meerderheid zijn. Laat hen ‘rechtdoor’ met een flauwe bocht invoegen en laat de weinige (middag- en avond-) fietsers uit de Ulgersmaweg invoegen/ oversteken met een haakse bocht. Overigens ben ik blij dat ik eindelijk, eindelijk de tekeningen gevonden heb, als inwoner van de Hunze, die één buurtkaart heb gemist. (benedenverdieping stond leeg...) . Hetzelfde geldt voor informatie over de Korreweg zelf. Je komt er dagelijks langs, maar je zit er niets van. Waar zijn de andere varianten inmiddels gebleven?

  1. Elise (communicatieadviseur)

   09:34 12 jun 2018

   Hoi Jaqueline, bedankt voor de waardevolle suggestie! We gaan het ontwerp voor de Gerrit Krolbrug en de vervolgroute voor de fiets verder uitwerken.

   We hebben het afgelopen jaar op verschillende manieren contact gezocht en gehad met de buurt over de plannen. Zo hebben we drie grote bewonersbijeenkomsten georganiseerd, stonden we in twee supermarkten in de buurt en vertellen we via verschillende online kanalen meer over de plannen. U kunt meer lezen over de overige varianten voor de inrichting van de Korreweg op https://www.aanpakoosterhamrikzone.nl/aanpak/fietsvriendelijke-korreweg. Over de studie naar de Gerrit Krolbrug vindt u meer via deze link: http://lemmer-delfzijl.nl/projecten/gerrit-krolbrug/documenten/

 10. Rob

  11:13 16 apr 2018

  Gezien de ontwikkeling tav de Korreweg, fiets vriendelijk (heel goed plan), zou het plan voor de brug herzien moeten worden.
  Het huidige ontwerp levert een sterke achteruitgang voor fiets gemak en fiets veiligheid op. Verkeers fiets veiligheid gaat misschien vooruit, maar fiets tunnels zijn overal en altijd bewezen onveilig. Mede gezien de historische aantallen overvallen en aanrandingen in deze omgeving vind ik dit ontwerp een onbegrijpelijke, onverkoopbare en uiterst ongewenste keuze.

 11. Rob

  11:13 16 apr 2018

  Gezien de ontwikkeling tav de Korreweg, fiets vriendelijk (heel goed plan), zou het plan voor de brug herzien moeten worden.
  Het huidige ontwerp levert een sterke achteruitgang voor fiets gemak en fiets veiligheid op. Verkeers fiets veiligheid gaat misschien vooruit, maar fiets tunnels zijn overal en altijd bewezen onveilig. Mede gezien de historische aantallen overvallen en aanrandingen in deze omgeving vind ik dit ontwerp een onbegrijpelijke, onverkoopbare en uiterst ongewenste keuze.

 12. Peter van der Hart

  16:19 23 feb 2018

  Het ziet er prachtig uit, maar het lijkt een beetje bijzonder dat fietsers (en dat zijn er heel veel!) van de fietsvriendelijke Korreweg
  - een ronde om moeten rijden om
  - via een fietstunnel
  - en 2 haakse bochten
  verder te kunnen.
  Ligt het niet meer in de rede om voor de auto's maatregelen te nemen om verkeersongevallen te voorkomen?

  1. Jeroen (projectmanager)

   09:26 25 feb 2018

   Dag Peter, dank voor jouw reactie. Het ontwerp voor de brug (ruim 1,5 geleden vastgesteld) is een antwoord op onveilige situatie met het fietsverkeer en de auto's aan de zijde van de Ulgersmaweg. Het ontwerp is toen ook besproken met de omgeving. Het Rijk is eigenaar van de brug en verantwoordelijk voor de vervanging.

   Wanneer de Korreweg verandert in een fietsstraat zal er nog maar beperkt autoverkeer zijn, de autoverbinding langs de Oosterhamrikkade noorzijde is dan invalsweg voor dit deel van de stad. Met fors minder auto's op de Gerrit Krolbrug komt de gekozen oplossing van de tunnel wel in een ander daglicht te staan. Vooralsnog gaan we hier wel van uit. De uitwerking van het ontwerp voor de Gerrit Krolbrug vind komend jaar plaats, hetzelfde geldt voor de autoverbinding via de busbaanbrug en fietsstraat (mits de raad daartoe besluit). Word vervolgd!

   1. Rob

    15:55 29 jul 2018

    ... besproken met de omgeving....
    Jammer dat de omgeving daar helemaal niets van gemerkt heeft.

    1. Niels (communicatiemanager)

     11:30 30 jul 2018

     Dag Rob,
     Vanuit het project Vaarweg Lemmer-Delfzijl is destijds een aantal bijeenkomsten georganiseerd. De bijbehorende documenten vind je hier:
     http://lemmer-delfzijl.nl/projecten/gerrit-krolbrug/documenten/

 13. Jako Surink

  18:55 17 feb 2018

  Gaat de Gerrit Krol brug dan ook verhoogd worden voor automobilisten? Oftewel, kan het gemiddelde scheepvaart verkeer gewoon doorvaren?

  1. Niels (communicatiemanager)

   17:06 19 feb 2018

   Dag Jako,
   De brug wordt verhoogd naar minimaal 9,1 meter en verbreed naar minimaal 54 meter. Op die manier is de brug straks geschikt voor schepen in de klasse Va (110 meter bij 11,4 meter).

 14. Paul van der Vlis

  15:48 23 jan 2018

  Wij fietsen hier regelmatig langs met een grote zware bakfiets met lading. Het zou prettig zijn als de brug niet te lang gesloten blijft voor dit soort verkeer, want omfietsen is best ver om.

  1. Elise (communicatieadviseur)

   12:34 24 jan 2018

   Hoi Paul, de Gerrit Krolbrug gaat gemiddeld zo’n 27 keer per dag open. Per keer dat de brug open gaat, staat het auto- en fietsverkeer gemiddeld 6 minuten stil. Tussen 07:00 ’s ochtends en 19:00 staat de brug gemiddeld 12 minuten per keer open. Dit kan natuurlijk verschillen, afhankelijk van het aantal schepen dat passeert. 's Zomers staat de brug wel vaker en langer open dan in de winter, omdat er dan naast beroepsvaart ook veel recreatievaart langskomt.

 15. Peter

  11:21 21 sep 2017

  Wanneer gaat naar verwachting de eerste schop erin en wanneer moet de klus af zijn?
  Ik denk dat veel fietsers vanuit de stad de kortste weg kiezen door voor de brug alvast tegen het verkeer in te gaan fietsen en nabij het Wessel Gansfort weer de aansluiting vinden. 95% moet toch al die kant op.

  1. Elise (communicatieadviseur)

   12:41 27 sep 2017

   Hoi Peter,
   In 2016 is de planstudie afgerond met daarin een voorlopig ontwerp voor een nieuwe brug. Dit ontwerp moet nog verder worden uitgewerkt, voordat we met de bouw kunnen beginnen. Een van de opgaven die aan de orde komt in het uitwerken van het ontwerp, is de situatie die u schetst. We moeten op zoek naar een goede oplossing voor fietsers die tegen het verkeer in zullen fietsen.

   De verwachting is dat de voorbereidende werkzaamheden voor de nieuwe brug binnenkort starten. Dan wordt ook een planning gemaakt. In 2023 moet de nieuwe brug gereed zijn.

 16. Birgit van Dijk

  12:16 5 jul 2017

  T plan ziet er prachtig uit maar.....
  Een fietstunnel is niet veilig. Kijk naar incidenten in andere fietstunnels in Groningen! Vooral in het donker en de avond en nacht. Dit is de fietsroute waarlangs alle stappers- en dus ook meiden en vrouwen- langs moeten om thuis te komen in Van Starckenborg,
  De Hunze en Beyum.
  Het viaduct tussen Hunze en Beyum is daarentegen juist veel veiliger geworden mede doordat auto's en fietsen naast elkaar - dus in elkaars zicht- rijden.
  Geen fietstunnel dus.

  1. Niels (communicatiemanager)

   16:34 5 jul 2017

   Beste mevrouw Van Dijk,
   Fijn te horen dat u enthousiast bent over de plannen! Net als u vinden we dat een nieuwe brug een (sociaal) veilige route tussen de Korrewegwijk en De Hunze moet opleveren. De bovenstaande plaatjes zijn impressies van hoe het mogelijk kan worden. Het ontwerp wordt nog verder uitgewerkt. Via de website en de e-nieuwsbrief houden we u op de hoogte.

Laat een reactie achter
 • Wordt niet openbaar gemaakt