Voorkeursvariant Korreweg: Fietsstraat

Ruim baan voor fietsers en de auto ‘te gast’

Naar het overzicht
Voorkeursvariant Korreweg: Fietsstraat

De Korreweg is één van de drukste fietsroutes van de stad, met dagelijks bijna 15.000 fietsers op de Gerrit Krolbrug. Op piekmomenten zijn de smalle fietspaden langs de Korreweg overvol. Met de groei van het aantal fietsers en de komst van nog meer e-bikes staat de veiligheid onder druk. Fietsers moeten op de Korreweg meer ruimte krijgen, meer comfort en meer veiligheid door van de Korreweg een fietsstraat te maken. 

Wat verandert er?

In de variant Fietsstraat delen auto's, bussen en fietsers de weg. De maximumsnelheid wordt 30 km/u en de weg krijgt rood asfalt. Aan beide kanten van de Korreweg komen de parkeerplaatsen terug, behalve bij het Bernouilliplein, bij het Floresplein en tussen het Molukkenplantsoen en de Hamburgervijver. Hier komen groene bermen met planten, struiken en bomen. Tussen de parkeerplaats en de stoep komt een groenstrook met bomen. Ook komt er meer ruimte voor fietsparkeren op de hoeken van alle zijstraten met de Korreweg. Ter hoogte van de Antillenstraat komt een aansluiting op de Korreweg. 

Alternatieve variant voor de fietsvriendelijke Korreweg

Voor de fietsvriendelijke inrichting van de Korreweg is ook een alternatief onderzocht dat lijkt op de huidige situatie. De aanwezige fietspaden worden dan verbreed naar 3 meter. Autoverkeer en bussen rijden dan op de weg, fietsers rijden op het fietspad. Voor dit fietspad geldt dat de extra ruimte voor de fietspaden ten koste gaat van andere onderdelen, zoals parkeren of groen. Naar deze variant gaat de voorkeur niet uit. 

Reacties

 1. sabTowreabe

  02:49 16 sep 2020

  http://onlinecasinouse.com/# play slots online casino <a href="http://onlinecasinouse.com/# ">casino slots </a> casino slots

 2. Fabio

  08:53 30 mei 2020

  Net een huis gekocht aan de korreweg. Enorm blij met dit plan. Jammer van alle zure reacties, maar dat zal je altijd houden bij “veranderingen”.

  Mooi de tijd om wat vaker de fiets te pakken als het zo ver is.

  1. Harry

   22:19 5 jun 2020

   Ik ben een van de buurtbewoners die waarschijnlijk veel “zure” reacties schrijft, maar slechts probeert de gemeente een spiegel voor te houden. Het “plan” van de gemeente leidt helaas tot meer verkeer in onze wijk, creëert meer knelpunten en meer risico op verkeersongevallen. Het doel van de gemeente is om een snellere doorstroming van verkeer te realiseren, zodat personeel en bezoekers van het umcg en bezoekers van de binnenstad 30 seconden sneller in de spits op de plaats van bestemming te laten komen. Uitgaande van maximale economische groeicijfers. Het enige deel dat profiteert van de Korreweg in dit bijzondere plan is het kleine stukje van de Gerrit Krolbrug naar de kruising van de Oosterhamriklaan. Het overgrote deel van onze wijk profiteert niet van deze verandering en krijgt te maken met meer verkeersbewegingen en minder leef- en woongenot. De gemeente maakt mooie praatjes en mooie plaatjes en presenteert een utopische werkelijkheid. Ik heb een voorkeur voor mijn fiets om mij door de stad te bewegen of wandelend, dat wil ik wel graag veilig doen. :-)

 3. Annette van den Berg

  16:23 29 jan 2019

  De aansluiting op de Korreweg ter hoogte van de Antillenstraat is niet toegestaan volgens het bestemmingsplan.

  1. Jurjen Zuijdendorp

   17:23 4 feb 2019

   Beste Annette, bedankt voor uw opmerking. Op de plankaart van het Bestemmingsplan Korrewegwijk - De Hoogte (2009) is het gedeelte tussen de Antillenstraat en de Korreweg bestemd voor 'Woongebied' (WG). Bij deze bestemming zijn wegen, fiets- en voetpaden toegestaan (art. 15.1.f).

   Via onderstaande link kunt u op www.ruimtelijkeplannen.nl het bestemmingsplan en regels inzien:
   https://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.0014.BP578KorrwHoogteGV-gv01/r_NL.IMRO.0014.BP578KorrwHoogteGV-gv01.html#_15_Woongebied

   Als u verder nog vragen heeft, dan hoor ik graag. Met vriendelijke groet, Jurjen

   1. Annette

    09:48 6 feb 2019

    Altijd weer de kleine lettertjes. Gewoon in een woongebied een brede weg aanleggen. Als ik jullie was, zou ik nog maar eens naar de verkeerssituatie op deze plek kijken. Jullie willen dus een drukke zijstraat pal voor de brug aanleggen. Met de enorme flat die daar op de hoek gebouwd gaat worden door Lefier en alle mensen uit de wijken erachter, gaat dat een druk straatje worden. Fijn invoegen straks op de "fietsKorreweg". Straks loopt die brug ook nog een stuk verder de Korreweg op ivm met de nodige aanloop voor de hoogte, dus de zijstraat komt pal voor de nieuwe brug te liggen. Handig.... Leuke opstoppingen zal dat geven.
    Ik vind dat jullie echt niet nadenken over de gevolgen. Heel leuk al dat enthousiasme en die marketingpraatjes over die plannen op papier, maar wij als bewoners zitten straks midden in de vervelende chaos.

    1. Harry

     22:06 6 feb 2019

     Dag Annette, helaas is nieuwe situatie die gaat ontstaan een direct gevolg van de ontsluitingsweg die de gemeente wil hebben over de Oosterhamrikkade. Hierdoor ontstaat veel meer verkeer over alle wegen die de Korreweg kruisen. De Professorenbuurt Noord en Oost gaan qua leefbaarheid en woongenot in de wijk er flink op achteruit. Geluid-, milieu en verkeersoverlast gaan sterk toenemen is de boodschap van de gemeente voor de korreweg- en Oosterparkwijk en de woonbootbewoners, maar dat moeten de bewoners voor lief nemen want de veranderingen geven ook een geweldige positieve impuls aan de wijken en de stad als geheel. Er zijn zijn al veel woningen gebouwd en er komen nog meer bij, hoe hoger hoe beter. (Projectontwikkelaars krijgen van de gemeente zonder al teveel weerstand ontheffing op de in het bestemmingsplan geldende regels.) En hoe meer asfalt, des te meer verkeer en nog meer voorspoed voor ... voor wie eigenlijk? De gemeente geeft aan om de overlast die zij teweeg gaat brengen te minimaliseren. Dat is ook een opdracht die de projectgroep heeft gekregen. Ik ben het helemaal met jou eens, de gemeente stopt veel energie in de cadeauverpakking van een nieuwe ontsluitingweg waar tienduizenden bewoners in het Oostelijke deel van Groningen niet op zit te wachten.

    2. Elise (communicatieadviseur)

     14:55 13 feb 2019

     De resultaten van het verkeersplan laten zien dat de rol van de Korreweg verandert als er een nieuwe autoverbinding komt. Waar de Korreweg op dit moment een wijkverzamelstraat is met een maximumsnelheid van 50 km/u, krijgt de weg straks meer het karakter van een woonstraat waar maximaal 30 km/u mag worden gereden. De verkeersintensiteit op de Korreweg neemt sterk af door de plannen.

     Voor wat betreft de nieuwbouw op de hoek van de Korreweg-Antillenstraat, is in het woningbouwplan een ontsluiting naar de Korreweg opgenomen. De knip die nu nog zit in de Antillenstraat verdwijnt dan. Uit het verkeersplan blijkt, rekening houdend met de nieuwe woningbouw, dat het opheffen van deze knip zorgt voor ongeveer 700 motorvoertuigen per etmaal over deze straat. Tegelijkertijd zien we een vermindering van motorvoertuigbewegingen op de Hamburgerstraat en Gratamastraat samen. Gezien het aantal is het waarschijnlijk dat de 700 motorvoertuigen in de Antillenstraat de Berlagehof als bestemming hebben.

     Hoe de kruising van de Antillenstraat en de Korreweg er straks uit komt te zien, is nog een ontwerpopgave. Ook het ontwerp van de Gerrit Krolbrug en de aansluiting van de brug op de Korreweg is iets wat we de komende tijd verder gaan uitwerken.

     1. Harry

      20:04 14 feb 2019

      De gemeente beperkt zich tot benoemen van het meest gunstige scenario. De vermindering van voertuigen op de Korreweg leidt tot veel meer verkeer op straten die op de Korreweg uitkomen. De tabel in het verkeersplan (blz 34) laat deze sterke toename op deze straten overduidelijk zien. De oorzaak hiervan is opnieuw de ontsluiting over de Oosterhamrikkade. Over het algemeen is in een 30km zone voor gemengd verkeer en heeft verkeer van rechts voorrang. De gemeente Groningen gaat hier ongetwijfeld gebruik maken van de uitzonderingsregel. Ophoping van verkeer op kruisingen met alle nadelige gevolgen. Het verkeer kan niet doorstromen en creëert gevaarlijke situaties bij het op- en afrijden van de Korreweg. Tel uit je winst! De nieuwe kruising Antillenstraat - Korreweg is nog niet opgenomen in het verkeersplan dat is gepubliceerd. Dit betekent dat hierdoor een extra toename is op de Korreweg. Daarnaast zou dit een sluiproute kunnen worden. Als laatste zou ik nog een factor willen noemen waarmee de gemeente Groningen het verkeersplan verzacht. De gemeente geeft het aantal verkeersbewegingen per etmaal aan. Op welk tijdstip beweegt zich het meeste verkeer? Tussen ~7:30 tot 9:00 en ~16:30 en 18:00. Het gaat ongemakkelijk druk worden in de straten met een nieuwe ontsluitingsweg. De gemeente wil vooral de positieve effecten belichten en het zou fair zijn om ook de negatieve kanten te benoemen. Maar dat ligt toch voor het grootste gedeelte bij de bewoners zelf.

  2. Clara Veenstra

   15:38 20 sep 2019

   Ik blijf verbaast over de uitwerking van een fietsstraat.
   Haren is zeker geen goede optie.
   Waarom zouden er nog auto's over de Korrewegbrug moeten rijden. Deze weg is een sluiproute. Er is een knip bij de brug geplaatst voor de woonwijk van Starkenborg. Dit kan óók voor de bedrijven aan de Ulgersmaweg.
   Waarom wordt er niet een volledige fiets straat aangelegd en het autoverkeer parralel laten lopen via de busbaan.
   Kijk naar steden zoals bijv.Kassel in Duitsland. Fantastisch zoals je daar in een grote stad je op de fiets kunt verplaatsen. Autoluw, allen bewoners en werkverkeer. Geen doorgaande vrachtwagens enz.
   Knip Antillenstraat Korreweg opheffen. Het wordt erg gevaarlijk wat het nu ook al is met de drukte en bijvoorbeeld bij regen in winterseizoen zijn fietsers soms moeilijk te onderscheiden. Vergeet niet dat veel fietsers geen of te weinig verlichting op hun fiets hebben wat ook op afstand is te zien. Daarachter komt nog dat snel ook dat brommertje wat je niet meer hoort en flitst op de stoep omdat het sneller gaat.
   Kijk nu bij het wandelpad achter de Korrezoom en het wandelpad opzij van de Korrezoom. Het is nu al een puinzooi wat betreft regels. Fietsers kiezen de kortste weg wat dat dan ook mag zijn.
   Bestemmingsplan Antillenstraat en de Korreweg, alles wat toegestaan is hoeft niet allemaal uitgevoerd worden?
   Alles wat toegestaan is daarin heb je zeggenschap in de uitvoering?

   1. Harry

    21:22 23 okt 2019

    De Korreweg is zekergesteld sluiproute, maar een formele gebiedsontsluitingsweg. Een ontsluitingsweg is ontworpen om een gebied aan te sluiten op in dit geval de ringweg. Het meeste verkeer is over de Korreweg is bestemmingsverkeer. Een ontsluitingsweg over de Oosterhamrikkade (busbaan) leidt tot extra auto’s en meer verkeersbewegingen op alle kruisingen van de Korreweg (zie gemeentelijk onderzoek) ook al wordt de Korrewegbrug afgesloten voor autoverkeer. Afsluiten van de korrewegbrug en een ontsluitingsweg langs de busbaan leidt zelfs tot meer sluipverkeer over Oosterhamriklaan, Molukkenstraat, Hamburgerstraat, Diephuisstraat, Heymanslaan, Florisstraat, Sumatralaan en de Kapteynlaan. De Korrewegbrug afsluiten voor autoverkeer en een ontsluitingsweg langs de busbaan en de Vinkenstraat heeft een negatief effect op het verkeer over de Korrewegwijk (dus ook geen voordeel voor fietsers) en geeft een extra negatief effect voor de de bewoners langs de Oosterhamrikkade en de Vinkenstraat. Natuurlijk zijn er mogelijkheden om het fietsverkeer over de Korrewegbrug te verbeteren en het helpt om de busbaanbrug geschikt te maken voor fietsverkeer.

    1. Harry

     22:56 25 okt 2019

     De Korreweg is zeker geen sluiproute ....

 4. Emiel

  11:02 1 sep 2018

  Komt u als projectmanager wel eens op de fiets in Groningen? Zo ja, dan weet u ook wel dat straten waar er wél bussen rijden, maar er géén afgescheiden fietspad is, de minst prettige en onveilige straten voor fietsers zijn. Kinderen van 8 en ouderen van 80 fietsen daar niet meer. Haren wordt hierboven reeds genoemd, maar zelfs in een Fietsstad (!) als Groningen zijn hiervan voorbeelden te vinden.
  Wordt het niet eens tijd om na de blamage van Fietsstad 050 (de logo's daarvan in het wegdek geven op ironische wijze aan waar goede fietsinfrastructuur ontbreekt) weer te gaan doen wat Groningen in de eerste plaats een fietsstad heeft gemaakt: goede fietsinfrastructuur aanleggen? Auto's/bussen en fietsen scheiden? Maar nee.

  De kwaliteit van de meest recente fietsinfrastructuur rond het centrum doet voor de Korreweg het ergst vermoeden.
  Neem het verwijderen van het fietspad bij de A-straat/Westerhaven. Van een glad, geasfalteerd en gescheiden fietspad zijn we naar een hobbelig, met opdringerige auto's gevulde fietsstraat gegaan. De kwaliteit van de werken is om te huilen. Zo zijn na amper een jaar de stoepranden alweer aan vervanging toe, en doet het plaveisel aan België denken. Maar het belangrijkste is dat je er ineens weer om de auto's moet denken, waar dat 20/30 jaar lang niet hoefde. Een achteruitgang.

  De Korreweg is NIET geschikt als fietsstraat. Daarvoor is de weg (dus geen straat) te lang, te belangrijk voor auto én busverkeer, heeft het veel te veel zijwegen en voetgangersverkeer, kortom: te veel functies voor de aanleg van een fietsstraat. Zelfs als de Korreweg autoluwer wordt, blijven de bussen er rijden en de mensen er winkelen. Een fietsstraat is bedoeld voor een autoluwe woonwijk, níet voor een drukke doorgangsweg als de Korreweg. U als experts op het gebied van fietsinfrastructuur zou dat toch moeten weten?

  Conclusie: de fietsstraat Korreweg gaat onveilig(er) worden. De straat is, met haar vele functies, totaal ongeschikt om de verkeersstromen te ontvlechten en een fietsstraat te worden. Dat het een chaos wordt is overdreven, maar Groningen hoeft écht niet meer mee te dingen naar Fietsstad 2020 en verder jaren. Fietsstad worden is dit jaar al totaal mislukt, en het wordt de komende jaren dus helemaal onmogelijk.

  En wat nog het meest schrijnende is: mensen kijken van over de hele wereld naar de fietspaden in Groningen, als een goed voorbeeld van hoe het ook kan. Dus wat doen we in de Stad? We halen de fietspaden eruit. Omdat ze te smal zijn. Halen we snelwegen ook weg omdat ze te smal worden? Snapt u het nog?

  Ik denk niet dat de plannenmakers van deze fietsstraat vaak in de stad fietsen. Deden ze dat wel, dan zouden ze nu al kunnen voorspellen dat de fietsstraat Korreweg een enorme achteruitgang voor fietsers (lees: bijna iedere weggebruiker) gaat betekenen. De infrastructuur die in principe wél werkt, wordt weggehaald, en infrastructuur die níet werkt, wordt op grotere schaal herhaald.

  Mijn voorspelling: over 10 jaar ligt de Korreweg weer open.

  1. Emiel

   11:38 1 sep 2018

   Goed, genoeg gezeurd.

   Wat zou wel werken? Een suggestie:

   De Korreweg wordt vanaf de rotonde tot aan de Rodeweg éénrichtingsverkeer, zoals de Ebbingestraten.
   In dat geval zou zelfs een fietsstraat nog kunnen werken; de Ebbingestraten zijn immers ook praktisch fietsstraten. (En zouden dat ook verkeerstechnisch moeten worden. De huidige Ebbingestraat kan veel veiliger gemaakt worden.)

   Maar het beste zou natuurlijk een gescheiden (nu breder) fietspad zijn, aan beide kanten van de éénbaansweg, met schuine stoepranden aangelegd, en als scheiding tussen voetgangers en fietsers diverse fietsparkeernietjes.

   Ook de stoep kan dan verbreed worden. Iedereen heeft het over te smalle fietspaden, maar de stoepen, zeker aan het begin van de Korreweg, zouden ook breder kunnen.

   Bus 10 naar het Hoornse Meer krijgt een iets andere route via Vrydema- en Kapteynlaan, zodat het niet tegen de richting van het verkeer inrijdt.

   Bijkomend voordeel: de Korreweg-rotonde, dat rotding en blamage voor Fietsstad Groningen, kan een stuk overzichtelijker worden aangelegd.

   En uiteraard wordt het geheel 30 km/u. Al weet ik niet of mensen die nu 's nachts met 80 km over de Korreweg razen, zich daar dan wel aan gaan houden.
   Een idee? Het zou veel van de nadelen van een fietsstraat tenietdoen: bredere stoepen, geen interactie tussen auto en fiets, kruisingen worden overzichtelijker, etc.

   1. Elise (communicatieadviseur)

    09:20 5 sep 2018

    Dag Emiel, bedankt voor je uitgebreide reactie en de suggestie! Om een antwoord te geven op de eerste vraag: de projectmanager woont zelf aan deze kant van de stad, werkt daar en fietst er zeven dagen per week ( vaak ook met schoolgaande kinderen). Dat is soms goed opletten, omdat er veel fietsers en andere verkeersdeelnemers zijn. Maar het is wel een stad, waar drukke wegen en volle kruispunten voorkomen.

    De zorgen die u uit over de Korreweg als fietsstraat kunnen we ons voorstellen. Die zijn ook geuit bij het maken van de plannen. Onderzoeken laten zien dat de Korreweg zijn functie als wijkontsluitingsweg voor een groot deel verliest door de komst van de nieuwe autoverbinding. Die zorgt ervoor dat de auto’s die nu veelal gebruik maken van de Korreweg via de Oosterhamrikkade gaan rijden.

    Volgens de landelijke richtlijnen delen auto’s en fietsers de weg als de maximumsnelheid 30 km/u is. Dit vergroot de veiligheid om verschillende redenen. Zo voorkomt gemengd gebruik hard rijden en moeten weggebruikers rekening met elkaar houden. Dit in tegenstelling tot gescheiden rijbanen, daar is het voor automobilisten makkelijker om flink gas te geven. De Korreweg als fietsstraat wordt breed genoeg zodat de bus of de auto fietsers kan inhalen. Maar dat kan alleen als er minder auto’s rijden, zodat hiervoor ruimte is. Dat moet het opgejaagde gevoel tussen fietsers en auto’s en bussen voor een groot deel wegnemen. De inrichting van de Korreweg wordt ook niet gelijk aan de A-straat/Westerhaven. Deze straten zijn geen hoofdfietsroute en zijn niet ingericht als fietsstraat. De Korreweg wordt dat wel.

    In het alternatief dat u schetst, stelt u voor de bus in één richting over de Korreweg te laten rijden. De terugreis van de bus gaat dan via de Vrydemalaan en Kapteynlaan. Dit is op zich een goed idee! De optie om de bus in één richting te laten rijden hebben we onderzocht, maar hebben we niet voor gekozen. De bus heeft een belangrijke functie in het sociaal maatschappelijk leven van de mensen. Als we de bus maar in één richting laten rijden, zorgt dit voor (te) grote afstanden tussen de haltes en moeten reizigers extra omrijdkilometers maken. Het grote nadeel van een busroute via de Vrydemalaan is dat deze weg 450 meter verderop ligt. Dat is negatief voor de ontsluiting van de Korrewegwijk per bus. Dit maakt de bus minder aantrekkelijk en dat willen we als stad juist niet.

 5. Harry

  14:03 24 jun 2018

  De multi criteria analyse voor verkeer laat zien dat er een forse toename van verkeer verwacht mag worden op de kruising Oosterhamriklaan-Korreweg, Molukkenstraat-Korreweg, Florisstraat-Korreweg, Heymanslaan-Korreweg. Voor enkele wegen bijna 160% meer. Kruisend verkeer zorgt met name voor vetkeersonveilige situaties. Waarschijnlijk (er zijn geen cijfers gepubliceerd) geldt dit ook voor de Diephuisstraat, Gratemastraat, Hamburgerstraat en Antillenstraat. Heeft de projectgroep/gemeente al nagedacht hoe de veiligheid voor fietser en auto wordt gewaarborgd?

  1. Taeke PLAS

   09:58 29 jul 2018

   Wethouder Paul de Rook dendert maar door. Na het echec op de Eikenlaan met de fiets-voorransgoversteek wordt nu de Korrewegbuurt aangepakt. Het is natuurlijk een obstakel, dat Van Starkenborgkanaal, maar daarom hoeft de Korreweg nog geen fietsvoorrangsweg te worden. Aan beide zijden ligt een fietspad afgescheiden van de rijbaan. Niets mis mee, wat beter moet worden is de oversteek Korrewegbrug. Als daar nu een tunnel wordt gemaakt dan is het probleem in 1 x opgelost, kost iets meer, maar is een betere oplossing dan de plannen zo Paul de Rook die heeft gepresenteerd en door de - ondeskundige gemeenteraad - zijn goedgekeurd. Het is werkelijk frappant hoeveel macht de niet door deskundigheid gehinderde gemeenteraadsleden hebben en maar ondoordachte en lichtzinnege beslissingen nemen. Dat het allemaal met belastinggeld van de burgers moet worden betaald zal hun een zorg zijn. Is er een tekort, dan verhogen ze wel een of ander belastingtarief of duwen de Gemeente Groningen nog dieper het moeras in. O nee, het was beter de gemeente Haren met leugens het moeras in te duwen zodat Groningen de overschotten van het goed functionerende Harense gemeentebestuur kan gebruiken voor alle extra kosten die door de raad van Groningen zijn gesanctioneerd maar steeds veel duurder uitvallen dan in eerste instantie begroot. Dat is ook politiek, roven van de buurgemeente zo dat eigen falen kan worden verdoezeld. De gemeente Haren zou er goed aan doen om de overschotten terug te betalen aan de belasingbetaler in die gemeente, maar dan wel voordat Groningen de handel overneemt!

 6. Fred

  18:53 8 jun 2018

  En wat gaat er gebeuren met die fietsonvriendelijke brug aan het einde van de Korreweg . Ik pleit voor scheepstransport via onderzeeers want ik word niet blij van de 80% van de tijd dat ik moet klunen over te drukke en slecht onderhouden voetgangersbruggen met een fietsonvriendelijk spoor. En daar hoor ik echt IEDEREEN over klagen. Brugbediening tijdens de spits maar staken, en de spits is van 7-9 en van 16-18 . Te vaak moet ik onveilig klunen voor watersport of lege beroeps of verkeer dat te lui is om te lopen en dus elke dag in de spits met een (RWS of zoiets) van de Oostersluis naar een andere bestemming vaart . Leg dat rotbootje ergens in Zuidhorn. Wegwezen.

  1. Jeroen (projectmanager)

   09:35 12 jun 2018

   Dag Fred, het punt is duidelijk! Het Van Starkenborghkanaal is een hoofdvaarweg, onderdeel van de route Lemmer- Delfzijl. Een belangrijke route voor de beroepsvaart, die in de toekomst zal toenemen. Hoofdvaarweg betekent dat de scheepvaart altijd voorrang heeft boven het verkeer op de brug. De doorvaartbreedte van de brug is onvoldoende om twee elkaar tegemoet komende schepen te laten passeren. De voetgangers- en fietsbruggen zijn te laag voor grotere volumes (vierlaags) containervaart. Ook is de brug oud en versleten. Daarom wordt de Gerrit Krolbrug vervangen voor eind 2021. De nieuwe brug zal hoog genoeg zijn voor de (kleinere) recreatievaart, maar wel open moeten voor passerende vrachtschepen. Leuker kunnen we het niet maken, wel veiliger!

 7. Rob

  12:50 30 apr 2018

  Lijkt me een zeer slecht plan.
  Auto's rijden hier nu geregeld 80+.
  Waarom zouden ze dat straks niet doen?
  Uitbreiding met een vaste ambulance plaats lijkt me dan wel wenselijk, aangezien die er dan waarschijnlijk dagelijks moet zijn.

 8. Birte

  13:47 2 apr 2018

  De fietsstraat lijkt me een uitstekend plan! Ik woon zelf aan de Korreweg en zie elke dag de drukte op de fietspaden. Ik lees hierboven dat er ruimte komt voor fietsenstalling op de hoeken van de weg. Welke student (of andere gehaaste bewoner) neemt de moeite om daar 'helemaal' heen te lopen? Voor oudere mensen, kinderwagens, laat staan slechtzienden is het voetpad vaak een ramp door alle fietsen die er dwars en dubbel staan. Kan er niet wat ruimte worden gecreëerd ook langs de weg? Het moet een fietsstraat worden, dus dit lijkt me het moment bij uitstek om die ook te realiseren, voor zowel rijdende als stilstaande fietsen.

  1. Elise (communicatieadviseur)

   10:50 6 apr 2018

   Hoi Birte, bedankt voor je reactie en het meedenken! De afgelopen tijd hebben we meer vragen gekregen over het onderwerp fietsparkeren. Op dit moment hebben we nog geen concrete uitwerking van hoe de Korreweg er als fietsstraat uit komt te zien. Daarvoor moet de gemeenteraad eerst voor de zomer een besluit nemen over een voorkeursvariant. Wanneer het besluit genomen is en we zeker weten welke inrichting het wordt, gaan we het plan verder uitwerken. Dan onderzoeken we ook de parkeerbehoefte en bekijken we hoe we hiermee omgaan. We zijn er van op de hoogte dat mensen hun fiets het liefste voor de deur parkeren, maar we hebben ook de ambitie om de Korreweg zo mooi mogelijk te maken.

 9. Theo

  15:06 5 mrt 2018

  "de variant Fietsstraat" lijkt mij een goede keus (uiteraard wel met jullie gedachte dat het autoverkeer flink afneemt). Mooi ook dat het een 30km zone wordt! Nog wat groen aan het begin van de korreweg (tussen de beren en riouwstraat, zou ook heel mooi zijn). Al begrijp ik dat er een middenweg moet worden gekozen tussen meer groen en voldoende parkeerplekken.

 10. Jolanda

  14:02 5 mrt 2018

  Ik ben voor variant 2. Ook al lees ik op de Website dag niet helaas niet de voorkeur naar uit gaat.

  Deze variant is nl wel zo duidelijk. De auto’s en bussen op de weg. De fietsers op het fietspad. Het is jammer dat het dan misschien ten koste gaat van parkeerplaatsen en groen, maar veiligheid van de gebruikers van de Korteweg is toch het belangrijkste lijkt mij.

  Als er toch voor variant 1 “de fietsstraat” wordt gekozen dan verwacht ik verwarring. De Rijksstraatweg in Haren is ook een dergelijke straat. Als ik daar fiets dan vind ik dit als fietser niet fijn omdat de auto’s en bussen achter in rijden en mij inhalen etc. Met als gevolg dat ik op het voetpad fiets. Ik zie dit ook wel gebeuren als de Korteweg zo wordt.

  Verder heb ik het hierbij het verzoek dat er fan geen bussen rijden in de kortweg. Want bussen zorgen vanwege hun dode hoek voor veel onveiligheid. Uiteindelijk wordt het nl. een smalle weg, die gebruikt zal worden door veel mensen met diverse vervoersmiddelen. Namelijk: De auto’s, de bussen, de scooters en de 15.000 fietsers (waaronder ook veel elektrische fietsers die hard gaan). En er zinn veel kinderen onder deze 15.000 fietsers. En deze moeten ook nog om de geparkeerde auto’s heen om In te halen. Ik verwacht een onduidelijke situatie met veel chaos.
  Mijn voorstel is als er helaas gekozen wordt voor de fietsstraat:
  - geen bussen
  - een aantal parkeerplaatsen achter elkaar waar geen groen is en dus meer ruimte om de auto te parkeren. Zodat je niet steeds maar af en toe een versmalling heb waar auto’s kunnen staan en waar je als gebruiker van de straat extra moet opletten.
  -een aantal redelijk hoge drempels, want alleen dan gaan automobilisten etc minder hard rijden omdat hun auto’s anders kapot gaat aan de onderkant.
  -op een aantal plekken aan de Korreweg parkeerplekken bij elkaar. BV een klein gedeelte van het Bernouilliplein hiervoor gebruiken. Natuurlijk is het jammer als dit grasveld wat kleiner wordt, maar veiligheid en je auto kwijt raken is belangrijker toch?!

  1. Jolanda

   14:07 5 mrt 2018

   Nu ik mijn verhaal nog eens nalees zie ik helaas veel spelfouten. Dit komt mede door de snelheid van typen en de automatische correctie op mijn tablet. Maar ik neem aan dat de boodschap van mijn verhaal nog steeds wel duidelijk is..?

   1. Niels (communicatiemanager)

    19:36 5 mrt 2018

    Dag Jolanda,
    Ondanks een actieve autocorrectie begrijp ik je reactie. Het college van B&W heeft inderdaad de voorkeur uitgesproken voor de variant fietsstraat. Voor de zomer neemt de gemeenteraad een besluit. Morgenavond houdt de gemeenteraad vanaf 20:00 uur in het informatiecentrum (Oosterhamrikkade 119) een hoorzitting.
    Ook is het tot 12 april 2018 mogelijk om formeel op de plannen te reageren door uw mening te geven over de plannen. Meer informatie: https://www.aanpakoosterhamrikzone.nl/actueel/inspraak-op-besluit-college-van-bw-over-voorkeursvarianten

 11. Aeilko Mulder

  18:38 2 mrt 2018

  Aan beide kanten van de Korreweg komen de parkeerplaatsen terug,

  behalve tussen het Bernouilliplein en het Floresplein en tussen het Molukkenplantsoen en de Hamburgervijver.

  Wat betekend dit concreet? Geen parkeerplaatsen meer?

  1. Niels (communicatiemanager)

   17:22 5 mrt 2018

   Dag Aeilko,
   Dank voor je reactie! Voor de locaties die je noemt klopt dat. Het is de bedoeling dat er in plaats van parkeerplaatsen groenstroken komen. Zie ook de overzichtskaart voor de fietsstraat Korreweg: http://bit.ly/2FoOQBD

 12. Meindert

  19:38 14 feb 2018

  Wat is de status van de plannen? wanneer gaan eventueel de werkzaamheden starten en zijn deze afgerond? Hoe ziet het besluitvormingstraject eruit?

  1. Elise (communicatieadviseur)

   13:36 21 feb 2018

   Hoi Meindert, de afgelopen maanden hebben we de plannen verder uitgewerkt. De eerstvolgende stap in het proces is een besluit van het college over de voorkeursvarianten. Daarna start een inspraakperiode. Naar verwachting zal de gemeenteraad in juni 2018 een definitief besluit kunnen nemen over de voorkeursvarianten voor de auto- en busverbinding, een nieuwe oeververbinding over het Van Starkenborghkanaal en de inrichting van de Korreweg. Bij dat besluit hoort ook het besluit om de variant gereed te maken voor aanleg. Zoals het nu lijkt, starten de aanbesteding en de gunning in het najaar van 2019. De werkzaamheden starten naar verwachting in 2020 en als alles goed gaat, wordt het in 2023 opgeleverd en afgerond.

 13. Niek

  11:00 5 feb 2018

  Zou erg fijn zijn als er ook wat meer ruimte gereserveerd wordt voor fiets-parkeerplaatsen. Vooral aande noord-oost kan van de korreweg struikel je regelmatig over de vele fietsen omdat het te krap is op het voetpad; een blinde zou er niet kunnen lopen.

  1. Elise (communicatieadviseur)

   10:08 8 feb 2018

   Hoi Niek, bedankt voor de reactie. In de ontwerpen is nadrukkelijk gezocht naar parkeerplekken voor fietsen en de mogelijkheid om voetpaden te verbreden. In sommige varianten is daarvoor meer ruimte dan in anderen. We nemen uw opmerking mee in het verdere ontwerpproces.

 14. Lars

  13:52 5 jan 2018

  Hoe zit het met de bussen die nu door deze straat rijden? Blijven die daar rijden na de aanpak van de Korreweg?

  1. Elise (communicatieadviseur)

   09:53 9 jan 2018

   Hoi Lars, de dienstvoering van het openbaar vervoer verandert niet door de herinrichting van de Korreweg. De bus blijft dus rijden over de gehele Korreweg. Hoe de Korreweg eruit komt te zien, is nog niet duidelijk. Op dit moment zijn er twee ontwerpen. In één variant delen bussen, auto's en fietsers dezelfde weg volgens het principe van een fietsstraat. In de tweede variant rijden de bussen en auto's op de weg. Fietsers rijden dan via parallelle fietspaden aan weerszijden van de weg.

 15. Addy Scheele

  23:40 16 dec 2017

  De grootste probleemveroorzakers worden hier nauwelijks genoemd en ook niet afgebeeld op de vier fotomontages en dat zijn de scooters, brommers en andere gemotoriseerde tweewielers. Wat zijn de plannen voor deze verkeersdeelnemers?

  1. Elise (communicatieadviseur)

   10:02 21 dec 2017

   Hoi Addy, bedankt voor de reactie! Voor bromfietsen en snorfietsen gelden in dit geval de gebruikelijke verkeersregels. Als de Korreweg wordt ingericht met vrijliggende fietspaden horen bromfietsen op de rijbaan en snorfietsen op het fietspad. Wanneer de Korreweg een fietsstraat wordt, delen de fietsers en het autoverkeer de rijbaan. Brom- en snorfietsen horen dan ook op de rijbaan thuis.

 16. Theo

  11:01 14 dec 2017

  Tot slot, lijkt het mij ook erg mooi om het winkelgebied van de korreweg (het politiebureau) tot de afslag Riouwstraat ( 't hartje en de koopjeshoek) een soortgelijk ruimte te creëren als het gedeelte bij de Astraat (https://ruimtevoorjou.groningen.nl/project/9-ov-herinrichting-route-eeldersingelwesterhavena-weg-gereed-2017/)
  Volgens mij zou de middenstand hier ook erg blij mee zijn. Verder ruimte voor fietser, wandelaars en auto's mogen er wel komen maar worden er niet toe uitgenodigd.

 17. Theo

  10:35 14 dec 2017

  Ik woon ook aan de Korreweg. Wat de veiligste optie is? Mij lijkt optie 4, echter ik ben ook maar een leek, en zit te beredeneren op basis van 1 plaatje en mijn logica. Ik hoop dat jullie de keuze wat het veiligst is aan onderzoekers overlaten. Die hebben ongetwijfeld data waaruit blijkt welke optie objectief gezien het veiligst is. Maar welke optie het ook wordt, ik hoop dat (1) auto's max 30km per uur mogen rijden (2) brede fietsbanen worden (3) veilige weg wordt voor auto's en fietsers (4) dat er meer mogelijkheden om auto's snel naar autowegen te leiden (oftewel het wordt minder interessant voor auto's om op de korreweg te rijden) (5) en dat er voldoende parkeergelegenheid is voor bewoners.

  1. Elise (communicatieadviseur)

   12:00 9 jan 2018

   Dag Theo,
   Terechte opmerkingen, bedankt daarvoor! De zaken die u noemt over de maximumsnelheid, de brede fietspaden, verkeersveiligheid, verkeersdrukte en parkeergelegenheid komen in de plannen terug. Tegelijkertijd zijn deze zaken nog niet tot in detail uitgewerkt en nemen we deze mee in het verdere ontwerpproces.

 18. Simone

  17:46 7 dec 2017

  Persoonlijk vind ik het grootste probleem om met twee kinderen op de fiets de korreweg over te steken op plaatsen waar geen “ruimte” op het fietspad is om stil te staan. Je moet dan als langzame fietser tussen de snelle inhalende fietsers door. Dat is inderdaad net als op een schaatsbaan. Alleen moet je dan als slechte schaatser van de buitenbaan veilig in het middenterrein zien te komen.

  1. Elise (communicatieadviseur)

   09:37 20 dec 2017

   Dag Simone, het klopt dat ook fietsers moeten voorsorteren. Dat is lastig op drukke, smalle fietspaden. In de nieuwe inrichting van de Korreweg krijgt de fietser meer ruimte, ongeacht de uiteindelijke variant. Daarmee voorkom je niet het verschil in snelheid tussen snelle inhalende fietsers en afremmende voorsorterende fietsers. Maar doordat er straks meer ruimte is (bredere fietspaden/-stroken) dan in de huidige situatie, verwachten we dat het minder snel tot conflicten leidt.

 19. Henk

  08:11 21 nov 2017

  Waarom staat bij de 4 voorstellen, voor het fietsvriendelijk maken van de Korreweg, een voorstel dat praktisch niet uitvoerbaar is, vanwege gebrek aan ruimte? Het gaat hier om het vierde idee met aan beide zijden van de Korreweg een fietspad. Bij het bekijken van de 4 voorstellen, bij de lokale supermarkt kort geleden, werd mij dit ter plekke verteld door een gemeentevoorlichter. Verwijder of pas het voorstel aan, op deze manier is naar mijn idee sprake van misleiding.

  1. Niels (communicatiemanager)

   12:39 29 nov 2017

   Dag Henk,
   De vier varianten voor de inrichting van de Korreweg vormden het uitgangspunt van de verdere uitwerking die we in de afgelopen maanden samen met bewoners en ondernemers hebben doorlopen. Daarin hebben we inderdaad al weer wat stappen gezet. We hebben vorige week donderdag twee overgebleven varianten gepresenteerd tijdens de inloopbijeenkomst. Daarop is nog een aantal opmerkingen binnengekomen die we willen verwerken. Zodra we de definitieve bestanden hebben (naar verwachting binnen enkele weken), passen we de informatie op de website aan.

 20. Harry

  22:39 19 sep 2017

  Super dat de Korreweg fietsvriendelijk wordt gemaakt, maar ik maak mij wel zorgen over het de veiligheid van mensen die gebruik willen maken van een voetgangersoversteekplaats. Verbetering van de fietsrijbanen versterkt ook het onveilige fietsgedrag bij een deel van de fietsers. Hoe komen de kinderen van de Professorenbuurt veilig bij de basisschool en de ouderen bij het buurthuis of de winkel in de Florisstraat? Het bundelen van de fietsrijbanen geeft dan nog eens een extra handicap.

  1. Elise (communicatieadviseur)

   10:09 20 sep 2017

   Hoi Harry!
   Bedankt voor je reactie! Je merkt terecht op dat de oversteekbaarheid van de fietspaden een aandachtspunt is, datzelfde geldt voor de Korreweg. Op dit moment hebben we nog geen concrete ontwerpen voor de fietsvriendelijke inrichting van de Korreweg, waardoor we nog niet kunnen vertellen hoe de situatie er in de toekomst uit komt te zien. De opmerking nemen we mee in het ontwerpproces!

   1. Harry

    00:32 21 sep 2017

    Dag Elise,
    Ook dank voor jouw reactie. De gemeente geeft aan dat (ondanks een aangepast verkeerregulatieplan) het veel drukker gaat worden op de kruising Florisstraat-Korreweg-Heymanslaan en waarschijnlijk ook bij de Oosterhamriklaan-Korreweg die ontstaat door de ontsluitingsweg langs de Oosterhamrikkade. De gemeente verwacht ook dat er meer sluipverkeer rondom de Korreweg gaat ontstaan. Gaat het fietsverkeer daar geen extra hinder van ondervinden?

    De getoonde afbeeldingen suggereren dat er geen kruising meer is tussen de Diephuisstraat, Gratemastraat, Ceramstraat en Molukkenstraat. Er zijn geen voetgangersoversteekplaatsen zichtbaar en nauwelijks geparkeerde auto’s en overig verkeer. Hierdoor wordt een niet realistisch toekomstig beeld geschetst. Waarom doet men dit?

    1. Elise (communicatieadviseur)

     10:06 12 okt 2017

     Hoi Harry,
     De verkeerstromen in de hele Oosterhamrikzone zullen door de komst van de Oosterhamriktracé gaan wijzigen. Door een goede inrichting van de wegen in combinatie met het doorstromingspakket, proberen we de negatieve gevolgen zoals sluipverkeer en hinder voor het fietsverkeer zo goed mogelijk te voorkomen. In de fietsvriendelijke Korreweg staat straks de fiets voorop!

     De getoonde afbeeldingen zijn impressies, om bewoners een voorstelling te geven van de denkrichtingen voor een dwarsprofiel in de Korreweg te laten zien. Het gaat hier dus niet om concrete ontwerpen voor de inrichting van de Korreweg, daar werken wij op dit moment aan. Aansluitingen van de zijwegen, voetgangersoversteekplaatsen enzovoorts worden daar in meegenomen.

     1. Harry

      15:07 13 okt 2017

      Ik hoop dat de Korreweg een verkeersvriendelijke weg wordt waarbij voetgangers en autoverkeer niet minder belangrijk zijn dan het fietsverkeer. Ik hoop ook dat een fietsvriendelijke Korreweg ook uitnodigt tot veilig fietsgedrag, want het valt in de huidige situatie niet te ontkennen dat veel fietsers zelf onderdeel zijn van onveilige situatie.

      Ik ben erg nieuwsgierig of de nieuwe concrete ontwerpen inderdaad een realistische weergave gaan worden van hoe de Korreweg zou kunnen worden ingericht. De huidige impressies (niet alleen die van de Korreweg) laten een veel mooier beeld zien dan de werkelijkheid zal gaan worden.

      Dank voor jouw reactie.

Laat een reactie achter
 • Wordt niet openbaar gemaakt