De vijf bereikbaarheidsonderdelen

Vijf projectonderdelen én meer

De vijf bereikbaarheidsonderdelen

In juni 2016 heeft de gemeenteraad van Groningen besloten dat er in de Oosterhamrikzone een nieuwe autoverbinding tussen de oostelijke ringweg en de binnenstad nodig is. Deze verbinding biedt een oplossing voor het vaststaande verkeer op de Petrus Campersingel, de Europaweg en het Damsterdiep. Daarnaast is het aanleiding om de woon- en leefomgeving in de Oosterhamrikzone aan te pakken. Het project bestaat uit vijf bereikbaarheidsonderdelen.