Achtergrond: onderzoek uitbreiding verkeerscirculatieplan

Achtergrond: onderzoek uitbreiding verkeerscirculatieplan

Ruimte voor voetganger en fiets

Meer ruimte voor de voetganger en fietsers, Groningen was zijn tijd ver vooruit. De radicale keuze om de auto te weren uit de binnenstad leidde ruim veertig jaar geleden tot de invoering van het verkeerscirculatieplan binnen de diepenring. Revolutionair èn omstreden, maar uiteindelijk groeide het plan uit tot een sprekend voorbeeld voor veel binnensteden in binnen-en buitenland. Ondertussen is het Groningse beleid doorgezet door het parkeren te bundelen in garages en de busroutes te verleggen voor meer ruimte voor de voetganger en fietser. 

Bereikbaarheid en leefkwaliteit

Decennia later is Groningen nog steeds een compacte stad, maar sterk gegroeid in inwoners en aantallen bezoekers. De noodzaak om bereikbaar te blijven voor werk, onderwijs, zorg, recreatie en wonen staat soms op gespannen voet met de leefkwaliteit binnen de oude wijken rondom de binnenstad: sluipverkeer door woonstraten, verkeersveiligheid en de milieueffecten van auto’s, zoals lucht, geluid en trillingen.

Onderzoek

Het VCP is de inspiratiebron voor een nieuw onderzoek: is de uitbreiding van het VCP op de schaal van de stad mogelijk, zodat het autoverkeer in de wijken afneemt en de stad via de ring- en invalswegen bereikbaar blijft? Daarnaast zijn er tal van ontwikkeling gaande die het dagelijkse vervoer gaan veranderen: de opkomst van de fiets voor grotere afstanden, ‘schoner’ vervoer, deelauto’s, zelfrijdende voertuigen, makkelijke overstappen (‘hubs’) en digitalisering. Daarom neemt de gemeente ook dit mee in de onderzoeken.

De gemeenteraad heeft eerder besloten dat het plan voor de Oosterhamrikzone verder moet worden uitgewerkt: een nieuwe auto- en busverbinding tussen de Ring Oost en de binnenstad. De auto’s rijden dan op de plek van de huidige busbaan, de bus gaat door de Oosterpark. De vervanging van de bestaande busbaanbrug voor een nieuwe vaste hoge brug voor bus, auto en fiets maakt onderdeel van uit. In 2021 moet hier een definitief besluit over genomen worden. 

Maar de gemeenteraad wil bij de volgende stap ook een afweging kunnen maken tussen andere haalbare oplossingen. Daarom volgt het onderzoek of het bereikbaarheidsprobleem van dit deel van de stad kan worden opgelost met een alternatief voor de autoverbinding. De aanvullende onderzoeken liggen overigens niet op het bordje van het projectteam van de Oosterhamrikzone, maar worden door een speciaal daarvoor aangesteld projectteam begeleid. 

Uit de Binnenstadskrant, maart 1975 Uit de Binnenstadskrant, maart 1975

Reacties

Nog geen reacties

Laat een reactie achter
  • Wordt niet openbaar gemaakt